double gang disk harrow

  • Селско стопанство
  • двуредна дискова
199 допълнителни резултата:
тлв.apertured diskдиск с отвори за разлагане на изображението
муз.audio diskаудиодиск
azimuth diskъгломер
геод.azimuth diskазимутен кръг
политех.bearing diskопорен диск
политех.brake diskспирачен диск
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.burst diskпредпазна мембрана
политех.bursting diskпредпазна мембрана
политех.cam diskгърбичен диск
политех.carborundum diskкарборундов шлифовъчен диск
с. с.chain harrowплевелна брана
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.clutch diskдиск на съединител
политех.compact diskкомпакт диск
хард.compact diskкомпактдиск
политех.composite gangкомплексна бригада
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.cushion diskдискова пружина
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cutter gangкомплект от фрези, които обработват едновременно няколко повърхнини
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
политех.dialing diskномероизбирателна шайба
политех.digital diskкомпакт диск
diskdisc
с. с.diskдисковам
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk barkerдискова коробелачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk camдискова гърбица
политех.disk chuckплан-шайба
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coalcutterдискова подкопна машина
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk couplingдисков съединител
политех.disk cultivatorдисков култиватор
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk dischargerдисков разрядник
политех.disk drierетажна сушилня
политех.disk feederдисков питател
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk flywheelмаховик-диск
политех.disk grinderдискова шлифовъчна машина
с. с.disk harrowдискова брана
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk impellerдискова бъркалка
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
изч.disk operating systemдискова операционна система
изч.disk packдисков пакет
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
политех.disk pileпилот с диск на края
политех.disk pistonдисково бутало
политех.disk pistonбутало с малка височина
политех.disk ploughдисков плуг
политех.disk plowдисков плуг
политех.disk recorderапарат за записване на грамофонни плочи
политех.disk recordingзвукозапис върху диск
политех.disk recordingзапис на грамофонна плоча
политех.disk sawциркуляр
политех.disk seederдискова сеялка
политех.disk selectorдисков избирач
политех.disk senderдискова шлифовъчна машина
политех.disk shutterдисков затвор
политех.disk springдискова пружина
политех.disk turbineдискова турбина
политех.disk valveплосъкклапан
политех.disk valveдисков клапан
политех.disk wheelплосък шлифовъчен кръг, шлифовъчен диск, колело без спици, дисково колело
политех.disk windingдискова намотка
с. с.disk-plough harrowдисков лющилник
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
софт.distribution diskдистрибутив
doubleхитрина, трик
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
doubleдубликат, копие
doubleгънка, дипла
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleдвойно
doubleстая с две легла
doubleсдвоявам
doubleтенис игра на двойки
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleбърз ход, бегом
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleпо двама
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleрязък завой
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleнеискрено, лицемерно
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.double connectorсъединителна клема
политех.double crownформат хартия 50, 8 х 76, 2 см
политех.double curvatureдвойна кривина
мин.double cutдвоен подкоп
политех.double cutнапречен разрез
мин.double deckersдвуетажна подемна клатка
политех.double diodeдвоен диод
политех.double dookдвукрилна врата
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double fabricдвойна тъкан
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
политех.double frequencyдвойна честота
стр.double glassстъклопакет
политех.double half-round fileполукръгла пила с двойна насечка
политех.double headersвлак с два теглещи локомотива
политех.double headersпогрешно предаване
тлв.double imageдвойно изображение
политех.double inletдвустранно влизане
политех.double latheдвоен струг
политех.double layerдвоен слой
политех.double lengthдвойна дължина
рад.double limitationдвустранен ограничител
политех.double lineдвойна линия
политех.double linkageдвойна връзка
политех.double modulationдвойна модулация
политех.double objectiveдвулещов обектив
политех.double oscillographдвулъчев осцилограф
политех.double patentingдублиращо патентоване
елн.double pentodeдвден пентод
политех.double pick-up tongsковашки клещи с двоен отвор
политех.double plane ironдвоен нож
биол.double pointдвуточков
политех.double poleдвуполюсен
политех.double poleдвоен стълб
политех.double precisionдвойна точност
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double pulleyдвустъпална шайба
политех.double pulleyдвойна ролка
политех.double pulseдвоен импулс
политех.double refractionдвойна рефракция
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.double saltдвойна сол
политех.double scaleдвойна скала
политех.double screwдвоен шнек
политех.double seamдвоен шев
политех.double shaperшепинг машина с два плъзгача
политех.double shearдвойно срязване
политех.double shearдвусрезен
double sheetдвулистов
политех.double skinдвойна обшивка
полигр.double spaceдвоен интервал
политех.double spreadнанасяне от двете страни
политех.double spreadingдвустранно намазване
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double starдвойна звезда
мин.double stationдвустранен рудничен двор
добави значение или превод тук