ore packing

  • Минно дело
  • слягане на отбита руда
199 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.assured oreдоказани рудни запаси
геол.bag of oreрудно гнездо
политех.band oreрудна прослойка
мин.bank of oreпластообразен руден валеж
политех.bean oreлимонит
политех.bed-metal oreстанит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black iron oreмагнетит
политех.black oreчастично разложен пирит
политех.blistered copper oreразновидност на халкопирита
политех.blocked out oreподготвена руда
политех.blocked out oreизвадена руда
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
политех.brittle silver oreстефанит
политех.broken oreотбита руда
политех.brown iron oreлимонит
политех.brown lead oreпироморфит
политех.calcined oreруда, подложена на пържене
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.chrome iron oreхромит
политех.clear oreчиста руда
политех.clinton oreсолитова желязна руда
политех.close packingплътно запълване
обог.coarse-ore binбункер за едра руда
политех.coarse-ore binприемен бункер
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
политех.concentrating oreруда, подлагана на обогатяване
мин.contamination of oreобедняване на руда
политех.copper oreмедна руда
политех.coral oreцинобарит
политех.crude oreнеобогатена руда
обог.crude-ore binбункер за необработена руда
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.dark-red silver oreпираргирит
политех.developed oreподготвена руда
политех.developed oreдействителен запас от руда
политех.direct-shipping oreруда, неизискваща обогатяване преди металургична обработка
политех.direct-smelting oreруда, подлагана направо на металургична обработка
политех.drag oreраздробена руда
политех.dredge oreбедна руда
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.fausted oreсреден продукт при обогатяване на руда
политех.feather oreджемсонит
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fine oreпраховидна руда
обог.fine-ore binбункер за руден ситнеж
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.fluxing oreруда, съдържаща голямо количество флюси
политех.free milling oreруда, съдържаща самородни благородни метали
политех.freed oreотбита руда
политех.gland packingсалникова набивка
мин.gravity-chute ore collectingизточване на руда през хоризонт за вторично разтрошаване
политех.gray antimony oreантимонит
политех.green copper oreмалахит
политех.green iron oreдюфренит
политех.green lead oreпироморфит
политех.green oreсурова руда
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
мин.hurdled oreсортирана руда
политех.incrustated oreруда с примеси от скална маса
мин.iron oreжелязна руда
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.lead oreоловна руда
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.liver oreцинобарит
политех.liver oreкуприт
политех.lump oreедрокъсова руда
обог.magnetic ore separatorмагнитен сепаратор
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.merdiantable oreпромишлена руда
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.needle oreанкимит
политех.oiled oreомаслена руда
oreруда
лит.oreблагороден метал
политех.ore assayвзимане на проба от руда
политех.ore assayрудна проба
геол.ore bearingрудоносен
мин.ore bedруден пласт
политех.ore bedрудно находище
политех.ore beneficationобогатяване на руда
политех.ore binбункер за руда
политех.ore bloomневалиовано кюлче
геол.ore bodyрудно тяло
мин.ore boxруден бункер
геол.ore chimneyруден стълб
обог.ore cleaningобогатяване на руда
геол.ore columnруден стълб
мин.ore columnвисочина на обрушаван руден масив
политех.ore crusherтрошачка за руда
мин.ore cushionрудна възглавница
политех.ore depositзапас от руда
политех.ore depositрудно находище
мин.ore dilution controlборба с обедняването на рудата
политех.ore dressingобогатяване на руди
геол.ore fieldрудно находище
политех.ore floatationфлотация на руди
геол.ore horizonруден хоризонт
политех.ore in placeруден целик
политех.ore in placeруден масив
политех.ore in stockдобита руда
политех.ore in-sightдоказани рудни запаси
политех.ore injectionрудна интрузия
геол.ore intersectionпресичане на руда
мин.ore liftмощност на обрушван слой
геол.ore locusруден участък
политех.ore millобогатителна фабрика
политех.ore mineralруден минерал
политех.ore mineraslруден минерал
геол.ore outlineконтур на рудно тяло
геол.ore pocketруден джоб
мин.ore pocketруден бункер
политех.ore puddlingпудлинговане с руда
геол.ore reserveрудни запаси
мин.ore reverse calculationизчисляване на валансови запаси
геол.ore rockрудоносна скала
политех.ore scraperрудничен скрепер
геол.ore shootруден стълб
политех.ore slimeруден шлам
политех.ore smeltingтопене на руда
политех.ore stockрудни запаси
политех.ore veinрудна жила
мин.ore-chuteрудоспусък
политех.ore-dressing plantобогатителна фабрика
обог.ore-dressing treatmentпроцесът на обогатяване на руда
геол.ore-forming processпроцес на рудообразуване
мет.ore-smeltingрудотермичен
обог.ore-surge binбункер на склад за руда
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.pay oreпромишлена руда
добави значение или превод тук