leather packing

  • Обща политехника
  • кожена набивка
148 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.aldehyde leatherалдехидно продъбена кожа
политех.alum-tanned leatherалуминиево дъбена кожа
кож.artificial leatherизкуствена кожа
политех.belly-grain leatherкожа от лицев цепеняк
политех.boarded leatherшагренирана кожа
политех.bold-grained leatherкожа с твърдо лице
политех.bottom leatherрастителен гьон
политех.bridle leatherнедъбена сарашка кожа
политех.bright leatherгланцов юфт
политех.buck leatherкожа с шлифовано лице
политех.buff leatherбланширана кожа
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.case leatherтвърда галантерийна кожа
политех.castor leatherвелур
политех.chrome leatherхромово дъбена кожа
политех.close packingплътно запълване
политех.coarse-grained leatherкожа с грубо лице
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.condenser leatherтехническа кожа
политех.crust leatherкожа, продъбена с растителни екстракти
политех.cup leatherкожа за уплътнителни маншети
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
политех.dressed leatherпродъбена кожа
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.embossed leatherщампована кожа
политех.empty leatherслабо продъбена кожа
политех.enamelled leatherлачена кожа
политех.fancy leatherкожа за галантерийни изделия
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.full leatherпродъбена с растителни дъбилни вещества
политех.gland packingсалникова набивка
политех.grain leatherтънка, мека и еластична кожа
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
полигр.imitation leatherледерин
политех.japanned leatherлачена кожа
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
leatherпокривам/гарнирам с кожа
leatherкожа
leatherкожен
политех.leatherкожено изделие
leatherкожено изделие (напр. поводи, каиши и пр.)
политех.leather beltкожен ремък
политех.leather binderyкожена подвързия
полигр.leather clothледерин
политех.leather cupкожено маншетно уплътнение
политех.leather cupкожена набивка
политех.leather dressingапретиране на кожа
политех.leather glueлепило от кожени отпадъци
политех.leather industryкожарска промишленост
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.leather strapкожен ремък
политех.leather stropкожен ремък за точене
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
кож.napa leatherнапа
политех.oil leatherпромаслена кожа
политех.ooze leatherкожа-велур
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
patent leatherизкуствена кожа с твърда лъскава повърхност
patent leatherлак
кож.patent leatherлачена кожа
мода.pebbled leatherтекстурирана кожа
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.wash leatherгюдерия
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук