cup packing

  • Обща политехника
  • маншета
  • маншетно уплътнение
173 допълнителни резултата:
политех.agate cupахатова чаша
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.ball cupлегло на сферичен шарнир
политех.bearing cupлагерна втулка
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cathode cupфокусиращ електрод
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
coffee cupчашка за кафе
политех.compression-grease cupгресьорка
политех.concentration cupфокусиращ електрод
cupпреживяване/съдба
cupчашка (на сутиен)
cupдържа/слагам (като) в чаша
cupслагам вентузи на
cupкофичка
cupвентуза
сп.cupкупа
политех.cupизтеглям
политех.cupкапачка, гилза, масльонка
политех.cupчашкообразен
бот.cupчашка (на цвят)
cupчаш(к)а (не стъклена), купичка, съдържанието на една чаша, чаша вино и пр., студено питие от вино и пр. с подправки
бот.cup and saucer vineкобея
политех.cup anemometerчашков анемометър
политех.cup fractureконусовиден лом
политех.cup greaseгрес
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
авто.cup holderчашодържач
авто.cup holderчашкодържач
политех.cup leatherкожа за уплътнителни маншети
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
политех.cup rivetнит с полусферична глава
политех.cup shellизтеглено цилиндрично изделие
политех.cup testорганолептична оценка
политех.cup testвзимане на проба чрез загребване
политех.cup valveчашковиден вентил
политех.cup washerдискова пружина
политех.cup wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.cup-headedс чашкоообразна глава
политех.cup-headed nailгвоздей с сферична глава
анат.cup-like cavityацетабулум
политех.cup-shapedчашковиден
нум.cup-shapedскифатен
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.drag-cup alternatorтахогенератор за променлив ток
политех.drag-cup tachometerиндукционен тахометър
политех.drawn cupгилза, чаша
политех.drawn cupдетайл, получен чрез дълбоко изтегляне
политех.drip cupмаслосъбирател
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flaring cup wheelконусен чашковиден шлифовъчен кръг
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.focusing cupфокусиращ електрод
политех.friction-clutch cupчаша на триещ съединител
бот.frog-cupведрица
политех.gland packingсалникова набивка
политех.grease cupгресьорка
политех.head cupнаковалня на машина за нитоване
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.insulator cupпола на изолатор
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather cupкожено маншетно уплътнение
политех.leather cupкожена набивка
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.lubricating cupмасльонка
политех.lubricating cupмаслосъбирател
рад.magnetic cupмагнитен екран
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.oil cupмасльонка
политех.oil cupмаслосъбирател
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.piston cupцилиндрична пола на бутало
политех.pouring cupлеякова наливна чаша
политех.pump cupманшетно уплътнение за помпа
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.runner cupлеякова наливна чаша
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-lubricating cupавтоматична масльонка
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.spring-grease cupпружинна гресьорка
политех.sprue cupлеякова наливна чаша
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
политех.straight cup wheelцилиндричен чашковиден шлифовъчен кръг
мин.strip packingивично запълнение
сп.super cupсуперкупа
tea-cupчаена чаша, чаша за чай
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.valve cupклапанова чаша
политех.valve-spring cupтарелка на клапанна пружина
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
футб.World Cupмондиал
добави значение или превод тук