floating packing

  • Обща политехника
  • подвижно уплътнение
177 допълнителни резултата:
политех.air-floating headплаваща глава
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
floatingплаване по гръб
floatingпускане (на кораб) във водата
floatingразностен
floatingсплавяне, свличане (на трупи) по вода
мор.floatingплаващ
фин.floatingналичен, в обращение
търг.floatingосноваване (на предприятие)
ел.floatingбуферен режим
политех.floatingплаване по повърхността
политех.floatingсамонагаждащ се, подвижен, шарнирен свободно въртящ се
floatingсвободен, неприкачен, подвижен (напр. за население), който се мести
floatingнаводняване (на нива и пр.)
авто.floating axleводещ мост с разтоварени полуоси
политех.floating axleнапълно разтоварена полуос
политех.floating batteryбуферна батерия
политех.floating beaconплаващ фар
политех.floating bearingплаващ лагер
политех.floating beltподвижен ремък
кораб.floating boomплаващо боново заграждение
политех.floating breakwaterплаващ вълнолом
политех.floating bridgeпонтонен мост
политех.floating bulkheadплаваща савачна врата
политех.floating bulkheadплабащ затвор
политех.floating caissonпонтон
ик.floating capitalоборотен капитал
ел.floating chargeподзаряд
ел.floating chargeподзаряден
ел.floating chargeнепрекъснато дозареждане
ел.floating chargingподзаряд
ел.floating chargingподзаряден
политех.floating coneсвободно окачена високоговорителна мембрана
политех.floating controlастатично регулиране
политех.floating controlсистема за регулиране по интеграл
политех.floating controllerрегулатор по интеграла на отклонение
политех.floating couplingплаващ съединител
политех.floating craneплаващ кран
политех.floating dockплаващ док
политех.floating earthплаващ пясък
политех.floating gangподвижна бригада
политех.floating gaugeгазов манометър с поплавък
политех.floating gridплаваща решетка
политех.floating harbourпристанище с плаващ вълнолом
политех.floating headплаваща глава
политех.floating iceплаващ лед
политех.floating inputсиметричен вход
политех.floating jettyплаващ кей
политех.floating knifeпневматичен ракел
воен.floating mineплаваща мина
политех.floating mountingеластично окачване
политех.floating neutralнефиксирана неутрала
политех.floating on lineработа на генератор, включен към линия на празен ход
политех.floating pileвисящ пилот
политех.floating pistonплаващо бутало
изч.floating pointплаваща точка
политех.floating pointс плаваща запетая
изч.floating point baseоснова с плаваща запетая
политех.floating potentialплаващ потенциал
политех.floating potentialс плаващ потенциал
политех.floating power unitастатичен изпълнителен механизъм
политех.floating punchплаващ поансон
политех.floating reamerплаващ райбер
политех.floating reclaimрегенерат, получен чрез флотиране във водна среда
политех.floating regulatorастатичен регулатор
авт.floating responseастатично въздействие
политех.floating ringплаващ пръстен
политех.floating slabплаваща плоча
политех.floating suspensionамортисьорно окачване
изч.floating zeroплаваща нула
политех.floating-knife coaterмашина за нанасяне на покрития с въздушен ракел
политех.floating-platen pressпреса с подвижна междинна плоча
политех.floating-point calculationизчисление с плаваща запетая
политех.floating-point computationизчисляване с плаваща запетая
изч.floating-point notationпредставяне на числа с плаваща запетая
изч.floating-point numberчисло с плаваща запетая
политех.floating-point representationпредставяне с плаваща запетая
политех.floating-point routineпрограма за работа с плаваща запетая
политех.full-floatingнапълно разтоварен
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.surveying floating beaconхидрографски знак
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук