packing rock

  • Обща политехника
  • камък за суха зидария
199 допълнителни резултата:
политех.abutment braced-in rockбрегови устой на язовирна стена
геол.abyssal rockдълбочинна скала
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
геол.barren rockбезрудна скала
политех.base rockосновна скала
геол.basic rockосновна скала
геол.bed rockматеринска скала
геол.bed rockосновна скала
стр.bed rockскално легло на фундамент
геол.biogenic rockорганогенна скала
геол.blossom rockокислена скала
политех.broken rockтрошляк
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.coarse rockедри скални отломки
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
геол.country rockвместващи скали
политех.country rockкоренни скали
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
геол.dead rockбезрудна скала
геол.decayed rockизветряла скала
мин.draw rockбезрудна скала
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dumped rockкаменен насип
геол.effusive rockефузивна скала
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
геол.eruptive rockмагмена скала
мин.explosive rockстреляща скала
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fissured rockнапукана скала
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
муз.folk rockфолкрок
политех.gland packingсалникова набивка
политех.grouting of rock foundationциментиране на скална основа
муз.hard rockхардрок
политех.hard-rock concreteбетон с парчета от твърда скала
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
геол.host rockвместваща скала
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.lime rockваровик
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
геол.non-rockнескален
геол.oil-reservoir rockскала, колектор на нефт
мин.ore packingслягане на отбита руда
геол.ore rockрудоносна скала
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.paint rockжелязна охра
политех.phosphate rockфосфорит
геол.plutonic rockплутонична скала
геол.pudding rockконгломерат
политех.quarry rockломен камък
мин.rigidity of rockустойчивост на скали
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
rockзашеметявам, замайвам
rockрокендрол
rockскала, канара, камък
rockкамък
rockтанцувам/пея рок
rockмногоцветна захарна пръчка
rockлюлеене, клатене, люшкане
rockлюлея (се), клатя (се), люшкам (се), разтърсвам (се), разклащам (се)
геогр.rockГибралтар
геогр.rockНюфаундлен
политех.rockскален
разг.rockrocks - пари
политех.rock alumприродна стипца
геол.rock asphaltасфалтошист
политех.rock augerспирална бургия за пробиване в скали
политех.rock ballastбаластра от трошена скала
муз.rock bandрокбанда
геол.rock bindпясъчен шист
политех.rock boltанкерен болт
мин.rock bolterмеханичен ударен инструмент за поставяне на анкерни болтове
политех.rock breakerкаменотрошачка
мин.rock burstскален удар
мин.rock cavityсвод на обрушване
политех.rock cavityпукнатина в скала
геол.rock characterлитоложка характеристика на скала
политех.rock crusherкаменотрошачка
политех.rock crystalпланински кристал
геол.rock decayизветряване на скали
политех.rock deformationдеформация на скали
политех.rock depositскално наслояване
геол.rock depressionслягане на скали
муз.rock dinosaurрокдинозавър
политех.rock drillдлето за пробиване
политех.rock drillпробивен чук
политех.rock embankmentскален насип
политех.rock excavationскални изкопни работи
геол.rock fabricконфигурацията/начинът на подреждане на елементите, които влизат в състава на дадена скала
политех.rock fabricпетротектоника
геол.rock failureскално обрушаване
мин.rock fillскално запълнение
политех.rock fillкаменен насип
политех.rock fillingпълнеж от камъни
геол.rock formationгеологичен хоризонт
политех.rock formationскална формация, планинообразуване
мин.rock gangwayгалерия, прокарана във вместващите скали
политех.rock gangwayскална галерия
rock gardenrockery
политех.rock gasприроден газ
муз.rock giantроквеликан
политех.rock glacierкаменен поток от ледников произход
политех.rock glacierкаменна река
политех.rock headingскална галерия напречно на кливажа
мин.rock heatскална топлина
политех.rock magnetismскален магнетизъм
геол.rock mantleскална обшивка
геол.rock massскален масив
мин.rock mechanicsскална механика
геол.rock permeabilityпропускливост на скали
минер.rock phosphataseфосфорит
мин.rock pressureскален натиск
мин.rock propellingизхвърляне на скала при взрив
политех.rock quarryкаменоломна
минер.rock saltхалит
политех.rock saltкаменна сол
геол.rock streamскален разсип
мин.rock stressнапрежение в скали
муз.rock symbolроксимвол
муз.rock textureрокфактура
политех.rock toeдренажна призма от камък
муз.rock veteranрокветеран
политех.rock woodsразновидност на азбест
геол.rock-buildingскалообразуващ
политех.rock-cutврязан в скала
мин.rock-dust barrierзаслон от инертен прах
мин.rock-dusting machineмашина за опрашване с инертен прах
политех.rock-fill damкаменонасипна язовирна стена
политех.rock-fill toeдренажна призма от камък
мин.rock-filled cribскарен крепеж
политех.rock-filled crib timber damдървена язовирна стена със сандъчно-
геол.rock-formingскалообразуващ
добави значение или превод тук