packing flange

  • Обща политехника
  • уплътнителен пръстен
  • маншет
166 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.angle flangeъглов фланец
политех.attachment flangeсъединителен фланец
политех.base flangeоснова
политех.bearing flangeопорен фланец
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
тех.blind flangeзаглушка
политех.blind flangeглух фланец
политех.bottom flangeдолен пояс
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.choke flangeдроселен фланец
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.collar flangeфланец с издатина
политех.companion flangeдвоен фланец
политех.compression flangeнатиснат пояс
политех.counter flangeконтрафланец
политех.coupling flangeсъединителен фланец
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
политех.cylinder flangeфланец на цилиндър
политех.double flange rail wheelдвуребордно ходово колело
тех.double-flangeдвуреборден
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.exhaust flangeизпускателен фланец
политех.expanded flangeзавалцован фланец
политех.fastening flangeсъединителен фланец
политех.felt packingфилцова набивка
политех.female flangeфланец с канал
тех.fixed flangeзаглушка
политех.fixed flangeнеподвижен фланец
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
flangeфланец, ръб
тех.flangeфланцев
тех.flangeфланцов
тех.flangeфланшов
политех.flange chuckгладка план-шайба
политех.flange connectionфланцово съединение
политех.flange connectorсъединителен фланец
политех.flange connectorфланцов съединител
политех.flange connexionфланцово съединение
политех.flange couplingфланцов съединител
политех.flange couplingфланцово свързване
политех.flange jigдисков кондуктор
политех.flange jigкръгла кондукторна плоча
политех.flange jointфланцово съединение
политех.flange mountainзакрепен на фланец
политех.flange nutгайка с шайба
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flange pulleyшайба с реборд
политех.flange railрелса с широк пета
политех.flange teeфланцов тройник
политех.flange-mountedфланцов
политех.flange-mountedмонтиран на фланец
политех.flange-type motorфланшов електродвигател
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.follower flangeфланец на подавач
политех.follower flangeфланец на капака на салник
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.internal flangeвътрешен фланец
политех.joint flangeсъединителен фланец
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.locating flangeфиксиращ фланец
политех.loose flangeсвободен фланец
политех.loose flangeнеплътен фланец
политех.male flangeфланец със зъб
тех.mating flangeконтрафланец
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.movable flangeподвижен фланец
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.pipe flangeфланец на тръба
политех.plane-face flangeплосък фланец
политех.raised face flangeфланец с издадена уплътнителна повърхност
политех.rim flangeвенец на джанта
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.screwed flangeфланци, свързани с болтове
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft flangeфланец на вал
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.sleeve flangeфланец на втулка
политех.slip-on flangeсвободен фланец
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tension flangeпояс, работещ на опън
политех.tongued flangeфланец със зъб
политех.top flangeгорен пояс
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
политех.wheel flangeреборд на колело
добави значение или превод тук