packing washer

  • Обща политехника
  • уплътнителен пръстен
  • уплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
174 допълнителни резултата:
тех.air washerвъздухоочистител
политех.air washerустройство за промиване на въздуха
политех.air washerвъздухоовлажнител
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.angle washerконусна шайба
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.bent washerпружинна шайба
политех.bevel washerклиновидна шайба
политех.bubbling washerбарбутьор
политех.bubbling washerуредба за промиване на пари
политех.c washerзегеров пърстен
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.center washerцентробежна промивна уредба
политех.chamfered washerплоска шайба с едностранна фаска
политех.cheek washerпружинна шайба
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
тех.column washerскрубер
политех.column washerмокър газоочистител
политех.convex washerдискова пружина
политех.convex washerпружина тарелка
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup washerдискова пружина
политех.cyclone washerциклонна уредба за промиване
политех.cylinder washerпромивен барабан
политех.drum washerпромивен барабан
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic washerпружинна шайба
политех.equalizing washerкомпенсационна пружинна шайба
политех.expansion washerразширителна шайба
политех.external lock washerпружинна шайба с външни зъби
политех.felt packingфилцова набивка
политех.felt washerшайба от кече
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.foundation washerанкерна плоча
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.horseshoe washerзегеров пръстен
политех.insulating washerизолационна шайба
политех.internal lock washerпружинна шайба с вътрешни зъби
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.joint washerуплътнителна шайба
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.lead washerоловна шайба
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.leveling washerнивелираща подложка
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.lock washerзегеров пръстен
политех.lock washerпружинна шайба със зъби
политех.log washerкоритен класификатор
политех.log washerпромибен барабан, промивно сито
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.open washerзегеров пръстен
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.plain washerплоска шайба
политех.punched washerщампована шайба
политех.retaining washerпредпазнз шайба
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
политех.saddle washerседлообразна шайба
политех.safety washerпредпазна шайба
политех.safety washerосигурителна шайба
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.saucer washerдискова пружина
политех.saucer washerпружина-тарелка, вдлъбната шайба, пружинна шайба
политех.screen washerустройство за миене на предното стъкло на автомобил
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.sealing washerуплътнителна шайба
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.shake-proof washerосигурителна шайба против самоотвинтване при сътресения
политех.slip washerзегеров пръстен
политех.slot washerзегеров пръстен
политех.slotted washerзегеров пръстен
мин.solid packingплътно запълнение
политех.spacing washerдистанционна шайба
политех.spherical washerсферична шайба
политех.spring washerпружинна шайба
политех.spring washerтарелка за пружина
политех.square washerквадратна шайба
политех.steam washerуредба за промиване на пара
политех.stitch washerподложка между звена
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tab washerосигурителна шайба с един или няколко зъба
политех.taper washerклиновидна шайба
политех.tension washerзегеров пръстен
политех.thickening washerдистанционна шайба
политех.thrust washerопорна шайба
политех.thrust washerопорен пръстен
политех.tongued lock washerосигурителна шайба с един или няколко зъба
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.tower washerмокър газоочистител
политех.tower washerскрубер
washerмияч на съдове и пр
washerперална машина
тех.washerпромивачка
тех.washerшайба, пръстен
тех.washerпрокладка
политех.washerподложна шайба
политех.washerподложен пръстен, машина за миене, перална машина
политех.washer headглава с шайба
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
политех.windshield washerустройство за миене с вода на предното стъкло на автомобил
добави значение или превод тук