close packing

  • Обща политехника
  • плътно запълване
171 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
closeзавършвам, привършвам, приключвам, свършвам
closeблизо, наблизо, в непосредствена близост
closeскрит, потаен, мълчалив, прикрит
closeзадънена/сляпа улица
closeгъст, плътен, сбит
closeзатягам, ссъстявам, сплотявам
closeотблизо, внимателно, щателно
closeстиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр
closeзатварям, затискам, запушвам
closeвнимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съсредоточен (за внимание)
closeтесен, затворен
closeкрай, завършък, приключване, закриване, заключение
closeоградено място
closeпод възбрана
closeприключвам работа, затварям магазин и пр
closeрядък, дефицитен
closeдушен, задушен, тежък, спарен, непроветрен
closeограден двор на катедрала, училищен двор/игрище
closeблизък, интимен, сърдечен
ист.closeзавършък на музикална фраза, каденца
политех.close annealingотгряване в каси
close binarybinary star
close checkстрог контрол
close checkщателна проверка
политех.close controlпрецизен контрол
политех.close copyпрепис
рад.close couplingсилна връзка
политех.close examinationщателен преглед
политех.close fitнеподвижна сглобка
политех.close fitсглобка от втори клас на точност, четвърти клас на точност за резба
ветр.close hauledбейдевинд
политех.close jointсъединение без междина
политех.close nippleнипел с резба по цялата дължина
политех.close numberingскрита номерация
политех.close rivetingплътна нитова връзка
кино.close shotедър план
политех.close spacingразположение с малки междини
политех.close spacingплътно разположение на зърна
политех.close structureплътна структура
геол.close textureдребнозърнеста структура
политех.close toleranceтясно допусково поле
политех.close up a rivetразплесквам глава на нит
политех.close viewизглед отблизо
политех.close weldзаваръчен шев без междина
геол.close-bodiedфинозърнест
политех.close-coiledплътно навит
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.close-coupled turbineтурбина без редукторна предавка
политех.close-cutограничен в тесен интервал
close-downспиране на производството, закриване на фабрика и пр
геол.close-grainфинозърнест
геол.close-grainedфинозърнест
политех.close-grained pig ironдребнозърнест чугун на блокове
политех.close-meshedситен
политех.close-meshedс малки отвори
политех.close-meshed sieveсито с малки отвори
политех.close-out fractionтясна фракция
политех.close-packed structureплътно подредена структура
политех.close-running fitсвободноплъзгаща сглобка
политех.close-running fitсглобка за движение
мин.close-setблизко разположен
политех.close-setнепрекъснат
политех.close-set timberingплътен крепеж
политех.close-sliding fitсвободноплъзгаща сглобка с малка хлабина
политех.close-support aircraftщурмови самолет
ак.close-talking responseпарафонична чувствителност
ак.close-talking sensitivityпарафонична чувствителност
политех.close-tolerance requirementвисоко изискване към точността
политех.close-toothedс малък модул
политех.close-toothedс малки зъби
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.felt packingфилцова набивка
fitting closeприлепване
политех.fitting closeприлягащ плътно към
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hexagonal close-packed modificationмодификация с хексагонална плътна опаковка
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук