meat-packing plant

  • Обща политехника
  • месокомбинат
199 допълнителни резултата:
политех.accumulator plantакумулаторна станция
стр.aggregate-processing plantзавод за приготвяне на запълнители
политех.air-conditioning plantклиматична уредба
политех.air-filtering plantуредба за филтриране на въздуха
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
ен.all-plantобщостанционен
политех.asphalt plantасфалтов смесител
политех.asphalt-mixing plantасфалтов смесител
политех.assembly plantмонтажен завод
политех.atomic energy plantатомна електроцентрала
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
ам.automobile plantавтозавод
политех.batch-weighing plantустройство за претегляне на съставките
политех.batching plantдозаторна уредба
политех.batching plantбетонен център, бетонобъркачка
политех.blowing plantкомпресорна уредба
политех.boiler plantкотелна уредба
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.chamber plantзавод за производство на сярна киселина по камерния метод
бот.chasmophilous plantхазмофит
политех.chemical plantхимически завод
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.coking plantкоксов завод
ен.common plantобщостанционен
ен.common power plantобщостанционен
политех.compressed-air plantкомпресорна уредба
политех.compressor plantкомпресорна уредба
стр.concrete plantбетонозавод
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
тех.condensate purification plantкондензатоочистка
хим.contact plant acidсярна киселина
политех.controlled plantобект на регулиране
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
ел.converting plantпреобразувателна подстанция
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
бот.curry plantжълт смил (смин)
политех.desalination plantинсталация за обезсоляване
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel plantдизелова електроцентрала
политех.district-heating plantрайонна отоплителна централа
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
мин.dry packingсухо запълнение
политех.drying plantсушилна уредба
тех.dust extraction plantпрахоотделител
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
eating of raw meatсуровоядство
политех.effluent treatment plantсъоръжение за пречистване на отточни води
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.electrical plantелектроцентрала
политех.engine plantдвигателна уредба
политех.extractor plantвентилационна уредба
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.fult-scale plantпромишлена уредба
политех.gas-turbine power plantгазотурбинен двигател
политех.generating plantелектроцентрала
политех.gland packingсалникова набивка
с. с.grain-cleaning plantуредба за почистване на семена
с. с.grain-sorting plantуредба за сортиране на семена
тех.grit-removal plantпесъкоуловител
политех.hardening plantтермичен цех
политех.heat-electric generating plantтоплоелектроиентрала
политех.heating plantнагревателна уредба
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hydroelectric plantводноелектрическа централа
бот.hydrophilous plantводолюбиво растение
in-plantвътрешноведомствен
in-plantвътрешнозаводски
политех.in-plant environmentпроизводствена околна среда
политех.industrial power plantпромишлена заводска електроцентрала
ядр.isotope separation plantуред за разделяне на изотопи
политех.jobbing plantработилница за единични специални поръчки
политех.jobbing plantремонтна работилница
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.manufacturing plantпроизводствена уредба
meatмесен, с/от месо
meatмесо
meatсъщина, ядка, съдържание, храна за мисълта, повод за размишление
ост.meatхрана, ядене, обед, вечеря и пр
хран.meat cutterмесорезачка
политех.meat industryмесопреработваща промишленост
хран.meat mincerмашина за кълцане на месо
хран.meat processingмесопреработка
хран.meat processing plantмесокомбинат
хран.meat productionмесопроизводство
хран.meat-chopperмашина за кълцане на месо
църк.meat-fare Sundayмесопустен
църк.meat-fast Sundayмесопустен
политех.meat-preserving plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.mixing plantсмесителна уредба
политех.mortar-mixing plantустройство за приготвяне на строителен разтвор
политех.nuclear energy plantатомна електроцентрала
политех.nuclear power plantатомна електроцентрала
политех.on-site plantстационарна уредба
мин.ore packingслягане на отбита руда
политех.ore-dressing plantобогатителна фабрика
политех.outdoor-type plantуредба, монтирана на открито
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.peak-load plantвърхова електроцентрала
разг.person who likes meat ballsкюфтетаджия
стр.pile-driving plantпилотонабивачка
политех.pilot plantопитна уредба
политех.placing plantбетонополагащо устройство
plantсадя, насаждам, посаждам
plantпоселвам, заселвам
plantзавод, фабрика
plantпристанционен
plantразвъждам, разселвам (животни)
plantуста новявам, основавам
plantтехника
plantпоставям здраво, забивам, втиквам
plantвнедрявам, насаждам
plantздания, помещения
plantнанасям (удар)
plantрастение
тех.plantустановка
plantинсталации, сьоръжения, апаратура, агрегат, прен. средства
хим.plant acidзаводска киселина
мин.plant areaруднична промишлена площадка
политех.plant capacityпроизводствена мощност на предприятие
бот.plant communityфитоценоз
политех.plant efficiencyкоефициент на полезно действие на уредба
политех.plant engineerглавен механик на предприятие
биол.plant feederфитофаг
бот.plant geographyфитогеография
с. с.plant healthрастителноздравен
биох.plant hormoneфитохормон
с. с.plant killerхербицид
ент.plant liceтли
политех.plant managementорганизация на предприятие
добави значение или превод тук