packing board

  • Обща политехника
  • картон за уплътнение
  • гарнитура
198 допълнителни резултата:
политех.acoustic boardзвукоизолационна плоча
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.back-of-board wiringелектрическа инсталация на задната страна на табло
политех.backing boardтвърд картон за уплътнителни подложи
ак.baffle boardразделителна преграда
политех.baffle boardдефлектор, звукопоглъщаща преграда
политех.bench boardпулт
boardмаса, трапеза
boardдъска
boardзаковавам/наковавам/обковавам с дъски
boardсъвещателна маса
boardсъвещателно тяло, съвет, комисия, комитет
boardподвързвам книга
boardборд на кораб
boardръб, край
мор.boardлавирам
полигр.boardподвързия от картон
тех.boardкомутатор, превключвател
ик.boardборд
кож.boardшагренирам
кораб.boardкачвам се на борда
мин.boardнаклонен комин
тлф.boardномератор
политех.boardпросек, широка изработка във въглищен пласт
политех.boardпанел
политех.boardпулт, плоча, табло
политех.boardуправа, съвет, комисия
boardкачвам се на (кораб, самолет, влак и пр.), воен. завладявам (кораб)
boardдъска (за шах, табло и пр.)
boardтабло (за облей, сьобщения и пр.)
boardхрана (особ. в пансион), partial BOARD полупансион
boardxpaня се (обик. на пансион), приемам, храня (на пансион)
стр.boardнастилане
политех.board drop hammerфрикционен чук със свободнопадаща плоча
политех.board liningкофраж
политех.board measureстандартна мярка за дървен материал
политех.board of directorsуправителен съвет
политех.board roomзала за заседания
политех.board sawгатер
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.board-and-pillar miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-and-stoop miningкамерно-стълбова система на разработка
политех.board-pressing machineкартонена преса
мет.bottom boardподкасова плоча
леяр.bottom boardподмоделна дъска
политех.bracketed-board gateшибърен затвор
политех.brown wood boardкафяв картон
мин.camber boardшаблон за проверка на профил
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
мин.cap boardкапа
сп.caster boardрипстик
политех.caution boardтабела с предупредителен надпис
политех.centering boardпланшет
политех.central control boardцентрален пулт за управление
мин.checker boardсистема за разработване с шахматно разположени къси стълбове
политех.checker boardсистема на разработване с къси стълбове, разположени в шахматен ред
chess-boardшахматна дъска
политех.chip boardмакулатурен картон
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
текст.comber boardскара на жакардов апарат
политех.control boardкоманден пулт
рлк.conversion boardпланшет за преобразуване на координати
политех.corrugated boardвълнообразен картон
политех.corrugated boardвелпапе
политех.couch boardмногослоен картон
политех.counting boardрамка за броене на сачми
тлф.cross-connecting boardпортиерен номератор
мин.crush boardподложка която обезпечава податливост на крепежна конструкция
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.dam boardпреграда
политех.danger boardпредупредителна табела
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
ел.distribution boardразпределително табло
текст.drafting boardизтеглителна машина
политех.drafting boardчертожна дъска
текст.draughting boardизтеглителна машина
политех.draughting boardчертожна дъска
текст.drawing boardизтеглителна машина
политех.drawing boardчертожна дъска
политех.dropping boardсушилна дъска
мин.dry packingсухо запълнение
политех.duck boardдървена настилка
мин.earth boardнож за грейдер
с. с.earth boardотметателна дъска на плуг
ак.echo boardзвукоотражателен екран
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elbow boardподпрозоречен перваз
ел.electric distribution boardелектротабло
Exterior boardoriented strand board
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fibre boardплоча от дървесни влакна
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flake boardплоча от дървесни частици
политех.flanged packingманшетно уплътнение
леяр.flask boardподмоделна дъска
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.floor boardперваз между под и стена
мет.follow boardлеярски шаблон
леяр.follow boardшаблон за формоване
политех.free-board heightпреливна височина
политех.gauffered boardгофриран картон
политех.gauge boardшаблон
политех.gauge boardразпределително табло
политех.gland packingсалникова набивка
жп.gradient boardуказател за наклон
стр.gypsum boardгипскартонен
стр.gypsum boardгипсокартонен
стр.gypsum boardгипскартон
стр.gypsum boardгипсокартон
политех.gypsum-plaster boardгипсова плоча
мин.head boardкапа
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
тех.hover boardховърборд
in chess-board orderшахматно
inspection boardприемателна комисия
instrument boardпулт за управление
ironing-boardдъска за гладене
политех.jacquard boardжакардов пресшпан
обог.jagging boardнеподвижна плоскост за концентриране на рудни шлакове
политех.joint boardподмоделна дъска
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.key boardклавишно табло
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.laminated boardпресован картон
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
тлф.legging-key boardмаса за циркулярноп повикване
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.magnetic boardтабло за прикрепване на чертежи с помощта на магнити
политех.master-control boardцентрален пулт за управление
дърв.match boardшпунтова дъска
леяр.match boardмоделна дъска
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.meter boardтабло с измервателни уреди
политех.mid-boardпреграда за противотежест на подвижен прозорец
политех.mill boardдебел еднослоен картон
политех.mitre-boardприспособление за рязане под ъгъл 45°
мет.mould boardмоделна плоча
мет.mould boardподмоделна плоча
мет.mould boardмоделна плоча, подмоделна плоча
стр.mould boardотметателна дъска на лемеж
политех.moulding boardподмоделна дъска
стр.notch boardстрана на стълба
геод.observation boardпланшет
елн.on-boardвстроен
ав.on-boardбордови
политех.on-board electronicsбордова електронна апаратура
политех.on-board guidanceавтономно водене
мед.oncological boardонкокомисия
политех.one-way boardелектротабло с предпазители за един токов кръг
рлк.operating boardоперативен планшет
мин.ore packingслягане на отбита руда
стр.oriented strand boardплоча с обърнати в определена посока нишки
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
добави значение или превод тук