bag of ore

  • Геология
  • рудно гнездо
196 допълнителни резултата:
air bagвъздушна възглавница
мед.Ambu bagАмбу
политех.assured oreдоказани рудни запаси
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
лов.bagхващам и/или убивам
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagпанталони
разг.bagуволнявам
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.band oreрудна прослойка
мин.bank of oreпластообразен руден валеж
политех.bean oreлимонит
политех.bed-metal oreстанит
политех.black iron oreмагнетит
политех.black iron oreжиломелан, манганова руда
политех.black oreчастично разложен пирит
политех.blistered copper oreразновидност на халкопирита
политех.blocked out oreподготвена руда
политех.blocked out oreизвадена руда
политех.bog-iron oreгъбест лимонит
политех.bog-iron oreхидратирани железни окиси
мин.breathing bagкислородна торба
политех.brittle silver oreстефанит
политех.broken oreотбита руда
политех.brown iron oreлимонит
политех.brown lead oreпироморфит
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
политех.calcined oreруда, подложена на пържене
политех.chrome iron oreхромит
политех.clear oreчиста руда
политех.clinton oreсолитова желязна руда
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
обог.coarse-ore binбункер за едра руда
политех.coarse-ore binприемен бункер
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
политех.concentrating oreруда, подлагана на обогатяване
мин.contamination of oreобедняване на руда
политех.copper oreмедна руда
политех.coral oreцинобарит
политех.crude oreнеобогатена руда
обог.crude-ore binбункер за необработена руда
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
политех.dark-red silver oreпираргирит
политех.developed oreподготвена руда
политех.developed oreдействителен запас от руда
политех.direct-shipping oreруда, неизискваща обогатяване преди металургична обработка
политех.direct-smelting oreруда, подлагана направо на металургична обработка
ост.Dorothy bagридикюл
политех.drag oreраздробена руда
политех.dredge oreбедна руда
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.fausted oreсреден продукт при обогатяване на руда
политех.feather oreджемсонит
политех.fine oreпраховидна руда
обог.fine-ore binбункер за руден ситнеж
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.fluxing oreруда, съдържаща голямо количество флюси
политех.free milling oreруда, съдържаща самородни благородни метали
политех.freed oreотбита руда
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
мин.gravity-chute ore collectingизточване на руда през хоризонт за вторично разтрошаване
политех.gray antimony oreантимонит
политех.green copper oreмалахит
политех.green iron oreдюфренит
политех.green lead oreпироморфит
политех.green oreсурова руда
мин.hurdled oreсортирана руда
политех.incrustated oreруда с примеси от скална маса
мин.iron oreжелязна руда
политех.kit bagчанта за инструменти
политех.lead oreоловна руда
политех.liver oreкуприт
политех.liver oreцинобарит
политех.lump oreедрокъсова руда
обог.magnetic ore separatorмагнитен сепаратор
политех.merdiantable oreпромишлена руда
политех.needle oreанкимит
политех.oiled oreомаслена руда
разг.old bagдърта брънтия
oreруда
лит.oreблагороден метал
политех.ore assayвзимане на проба от руда
политех.ore assayрудна проба
геол.ore bearingрудоносен
мин.ore bedруден пласт
политех.ore bedрудно находище
политех.ore beneficationобогатяване на руда
политех.ore binбункер за руда
политех.ore bloomневалиовано кюлче
геол.ore bodyрудно тяло
мин.ore boxруден бункер
геол.ore chimneyруден стълб
обог.ore cleaningобогатяване на руда
геол.ore columnруден стълб
мин.ore columnвисочина на обрушаван руден масив
политех.ore crusherтрошачка за руда
мин.ore cushionрудна възглавница
политех.ore depositрудно находище
политех.ore depositзапас от руда
мин.ore dilution controlборба с обедняването на рудата
политех.ore dressingобогатяване на руди
геол.ore fieldрудно находище
политех.ore floatationфлотация на руди
геол.ore horizonруден хоризонт
политех.ore in placeруден масив
политех.ore in placeруден целик
политех.ore in stockдобита руда
политех.ore in-sightдоказани рудни запаси
политех.ore injectionрудна интрузия
геол.ore intersectionпресичане на руда
мин.ore liftмощност на обрушван слой
геол.ore locusруден участък
политех.ore millобогатителна фабрика
политех.ore mineralруден минерал
политех.ore mineraslруден минерал
геол.ore outlineконтур на рудно тяло
мин.ore packingслягане на отбита руда
геол.ore pocketруден джоб
мин.ore pocketруден бункер
политех.ore puddlingпудлинговане с руда
геол.ore reserveрудни запаси
мин.ore reverse calculationизчисляване на валансови запаси
геол.ore rockрудоносна скала
политех.ore scraperрудничен скрепер
геол.ore shootруден стълб
политех.ore slimeруден шлам
политех.ore smeltingтопене на руда
политех.ore stockрудни запаси
политех.ore veinрудна жила
мин.ore-chuteрудоспусък
политех.ore-dressing plantобогатителна фабрика
обог.ore-dressing treatmentпроцесът на обогатяване на руда
геол.ore-forming processпроцес на рудообразуване
мет.ore-smeltingрудотермичен
обог.ore-surge binбункер на склад за руда
политех.pay oreпромишлена руда
политех.payable oreпромишлена руда
геол.payable ore reserveпромишлени рудни запаси
политех.purple copper oreборнит
политех.raw oreнеобработена руда
минер.red-lead oreкрокоит
политех.red-lead oreкрокоид
политех.rubber-bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.shipping oreпървокачествена руда
политех.slabby oreедрокъсова руда
sleeping-bagспален чувал
политех.solid oreруден масив
политех.spent oreотработена руда
политех.tool bagчанта за инструменти
политех.trash bagторба за отпадъци
мед.urine bagуринатор
мед.urine-collecting bagуринатор
политех.vacuum bagвакуумна камера
политех.waste oreотпадаща рудна маса
политех.water bagвулканизационна камера с прегрята вода
политех.wet-bag mouldingформоване с еластичен чувал, пълен с течност
политех.white iron oreсидерит
политех.yellow copper oreхалкопирит
добави значение или превод тук