joint packing

  • Обща политехника
  • уплътнение на челно съединение
199 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
мед.ankle jointглезенна става
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.articulated jointкардан
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
тех.blind jointзаглушка
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.box jointсъединение с муфа
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.butt-jointчелно съединение
политех.cable jointсъединител за въжета
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.cash jointзагладен шев
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.choke jointдроселно съединение
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.close jointсъединение без междина
политех.close packingплътно запълване
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed jointсъединение без междина
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
стр.cog-jointвръзка със зъбци
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.concealed jointскрит шев
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.cotter jointклиново съединение
политех.crown jointшев на горната част на свод
политех.crown jointшев в ключа
политех.cruciform jointкръстообразно съединение
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
политех.curb jointфуга на бордюрни камъни
политех.dead jointглухо съединение
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.detachable jointразглобяемо съединение
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-bevel jointсъединение с к-образно скосяване
политех.double-lap jointсъединение с двойно препокриване
политех.double-row rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-strap butt jointчелно съединение с две планки
политех.double-strap jointнитова връзка с две планки
политех.double-universal jointдвоен шарнир
политех.double-universal jointдвоен кардан
политех.dovetail jointсъединение лястовича опашка
политех.dowel jointсглобка на шип
политех.dry jointстудена спойка
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dummy jointлъжлив шев
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elbow jointъглово съединение
политех.erection jointмонтажно съединение
тех.expansion jointдилатационна фуга
политех.expansion jointкомпенсационен шев
политех.expansion jointтемпературна фуга
политех.eye jointшарнирно съединение
политех.faucet jointсферично шарнирно съединение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.field jointмонтажен шев
политех.fillet jointъглово заваръчно съединение
политех.firm-joint dividersпергел без хлабина в шарнира
политех.fish jointрелсово челно съединение с планка
политех.fixed jointтвърдо съединение
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flange jointфланцово съединение
политех.flanged butt jointчелно съединение с подгънати краища
политех.flanged jointфланцово съединение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flexible jointподвижно съединение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.flush jointзагладен шев
политех.flush jointсъединение без усилвания
политех.folded-over jointсъединение чрез подгъване
политех.fork jointвилкообразно съединение
политех.girth jointпояс на ферма
политех.gland packingсалникова набивка
политех.globe jointсферичен шарнир
политех.ground jointшлифован шев
мед.half-jointамфиартроза
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.high angle jointкардан, допускаш голям ъгъл между валовете
политех.hinge jointшарнирно съединение
политех.hinge jointпанта
анат.hip jointтазобедрена става
политех.inclined jointнаклонено т-образно съединение
политех.insulating jointелектрически изолираща муфа
integral jointмонолитно съединение
анат.interphalangeal jointинтерфалангеална става
политех.joggled-lap jointсъединение с огъване и препокриване
jointсъединявам/свързвам/сглобявам съставни части/колена
jointчаст от нещо сглобяемо, коляно
jointначин на свързване/сглобяване
jointразделям на части, разчленявам, разделям при ставите
jointсъединение/свързване
геол.jointличния на кливаж
геол.jointразединителна пукнатина, линия на кливаж
полигр.jointгръбче
тех.jointчело, шев, спойка, шарнир (на връзка)
тех.jointшев
политех.jointвръзка, скачване, чело, шев, фуга
бот.jointвъзел, основа (на разклонение)
мед.jointартикулация
мед.jointартикуларeн, ставен
jointголямо парче месо (бут, плешка и пр.)
стр.jointфуга
политех.joint actionедновременно действие
политех.joint angleсъединителен винкел
политех.joint applicationсъвместна заявка
joint authorsсъавтор
политех.joint barсвързваща планка
политех.joint boardподмоделна дъска
фин.joint borrowerсъкредитополучател
авто.joint boxразпределителна кутия
политех.joint boxсъединителна кутия
политех.joint characteristic functionсъвместна характеристична функция
ик.joint contractorсъизпълнител
политех.joint correlationсъвместна корелация
политех.joint couplingшарнир на хук
политех.joint currentобщ ток
политех.joint currentрезултиращ ток
стр.joint cutterфугорез
стр.joint cutterфугорезачка
политех.joint faceразделителна повърхнина
политех.joint faceконтактна фланцова повърхнина
политех.joint flangeсъединителен фланец
политех.joint flooringнастилка от шпунови дъски
политех.joint guideшарнирна направляваща
политех.joint hingeпанта
политех.joint inventionколективно изобретение
мед.joint labiumлабрум гленоидале
мед.joint labiumлабрум гленоидале
политех.joint leakageнеплътност на шев
политех.joint lineвъздушна линия от проводници с различно предназначение
политех.joint operationсъвместна работа
ик.joint ownershipсъпритежание
политех.joint patentсъвместен патент
политех.joint pieceсъединителен детайл
политех.joint pinшарнирен болт
политех.joint pinщифт, напречен клин
политех.joint poleстълб с проводници с различно предназначение
политех.joint ringподложен пръстен
политех.joint sealуплътнение на шев
политех.joint sleeveсъединителна втулка
политех.joint sleeveсъединителна муфа
политех.joint sufficiencyсъвместна достатъчност
политех.joint tieсъединителна планка
политех.joint tongueшпонка
политех.joint tongueщифт
ик.joint useсъвместно използване
политех.joint useсъвместно използуване
политех.joint userсъизползувател
фин.joint ventureсъвместно предприятие
ик.joint ventureсмесено предприятие
политех.joint washerуплътнителна шайба
политех.joint weldзаваръчен шев
политех.joint weldзаваръчно съединение
политех.joint-box compoundзаливъчна маса за муфи
жп.joint-chair jointсъединителна релсова подложка
жп.joint-clearance gaugeфугомер
политех.joint-sealing materialматериал за уплътняване на фуги
мед.joint-stiffeningанкилоза
добави значение или превод тук