packing degree

  • Минно дело
  • плътност на зареждане
159 допълнителни резултата:
политех.academic degreeнаучна степен
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
degreeстепен, градус, учена степен
политех.degree of accuracyстепен на точност
degree of adaptationприспособеност
политех.degree of associationстепен на асоцииране
политех.degree of balanceточност на настройка
политех.degree of branchingстепен на разклоненост
политех.degree of breakdownстепен на разрушаване
политех.degree of compressionстепен на компресия
политех.degree of confidenceстепен на достоверност
политех.degree of convergenceстепен на сходимост
политех.degree of correlationстепен на корелация
политех.degree of coverageстепен на покриване
политех.degree of crystallinityстепен на кристалност
политех.degree of crystallizationстепен на кристализация
политех.degree of curvatureкривина
политех.degree of curvatureстепен на крива, коефициент на асиметрия
политех.degree of decayстепен на затихване
политех.degree of dependenceстепен на зависимост
degree of developmentразвитост
политех.degree of differential equationред на диференциално уравнение
политех.degree of dispersionстепен на диспергиране
тех.degree of drainageдренираност
политех.degree of formationстепен на образуване
политех.degree of freedomстепен на свобода
политех.degree of hardnessтвърдост
политех.degree of hydrolysisстепен на хидролиза
политех.degree of inherent regulationкоефициент на саморегулиране
политех.degree of inspectionинтензивност на контрол
политех.degree of interrelationshipстепен на свързаност
политех.degree of irregularityстепен на неравномерност
политех.degree of mixingстепен на смесване
мех.degree of movabilityстепен на свобода
политех.degree of noveltyстепен на новост
политех.degree of orderстепен на повреждане
политех.degree of polymerizationстепен на полимеризация
мат.degree of polynomialстепен на многочлен
политех.degree of qualityклас на качество
политех.degree of reliabilityстепен на надеждност
политех.degree of safetyкоефициент на сигурност
политех.degree of saturationстепен на насищане
политех.degree of securityкоефициент на сигурност
политех.degree of shrinkageстепен на свиване
политех.degree of stabilityстепен на устойчивост
тех.degree of taperконусност
дърв.degree of taperingсбежистост
degree of trainingобученост
политех.degree of turnъгъл на завиване
текст.degree of twistстепен на усукване
degree of useусвоеност
политех.degree of utilityстепен на приложимост
политех.degree of voltage rectificationстепен на изправяне на напрежение
политех.degree of wetnessстепен на влажност
политех.degree scaleградусна скала
хим.dispersion degreeдисперсност
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.filling degreeстепен на запълване
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.geothermic degreeгеотермичен градиент
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
high-degreeвисокостепенен
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.mobility degreeстепен на подвижност
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.system with one degree of freedomсистема с една степен на свобода
to a slight degreeлекостепенно
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук