packing bush

  • Обща политехника
  • салникова втулка
132 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.bearing bushлагер
бот.burning bushрусалче
bushобширна област с девствени гори
bushдива/необработвана/рядко населена земя
bushзапалка (на снaряд)
bushхраст, храсталак, шубрак
bushбръшлянови клонки, поставени като емблема (на кръчмa)
тех.bushвтулка, гилза, букса
дърв.bushзасаждам храсти
мин.bushрудно гнездо
политех.bushнабивам втулка
политех.bushгилза, лагерна втулка
bushгъста/буйна коса (обик. a BUSH of hair)
политех.bush a bearingнабивам втулка
политех.bush bearingвтулков лагер
политех.bush hammerбучарда
политех.bush plateкондукторна плоча
тех.bush trimmerхрасторез
стр.bush-hammerбучарда
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.collar bushвтулка с външно стъпало
ел.commutator bushколекторна втулка
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cup packingманшета
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.faggot bush drainфашинен дренаж
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
раст.form bushбратя
политех.gland bushсалникова втулка
политех.gland packingсалникова набивка
тех.half-bushполувтулка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.insulating bushизолираща втулка
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.keyed bushвтулка с шпионка
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
орн.rufous bush chatтрънковче
орн.rufous bush robinтрънковче
леяр.runner bushналивна чаша
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
ел.slip-ring bushвтулка под контактните пръстени
мин.solid packingплътно запълнение
политех.sprue bushлеякова втулка
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
тлф.testing bushизпитателен корпус
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.trolley bushвтулка на ролката на токоотнемател
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук