flanged packing

  • Обща политехника
  • маншетно уплътнение
125 допълнителни резултата:
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.double flangedс два реборда
политех.double flangedс фланци в двата края
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flangedснабден с фланец
политех.flanged beamгреда с двойно т-образно сечение
политех.flanged bearingфланцов лагер
политех.flanged branchщуцер с фланец
политех.flanged bushingкондукторна втулка с външно стъпало
политех.flanged butt jointчелно съединение с подгънати краища
политех.flanged butt weldчелен заваръчен шев с подгънати краища
политех.flanged capфланцов цокъл
политех.flanged edgeподгъв
политех.flanged edgeподгънат ръб
политех.flanged inwardс вътрешен фланец
политех.flanged jointфланцово съединение
политех.flanged nutгайка с шайба
политех.flanged outwardс външен фланец
политех.flanged pipeфланиова тръба
политех.flanged plateлист с подгънати ръбове
политех.flanged pulleyшайба с реборд
политех.flanged runзаваръчен шев с подгъване на краищата
политех.flanged shaftфланцов бал
политех.flanged socketщуцер с фланец
политех.flanged steelстомана, огъваща се на студено до остър ъгъл
политех.flanged steelстомана за котелни дъна
политех.flanged tubeтръба с фланец
политех.flanged tyreгума с реборд
политех.flanged wheelколело с реборд
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук