packing gland

  • Обща политехника
  • салников уплътнител
  • салник, салникова кутия
147 допълнителни резултата:
анат.abdominal salivary glandзадстомашен
мед.adrenal glandнадбъбречна жлеза
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
анат.anterior pituitary glandаденохипофиза
политех.armour glandизвод за присъединяване към бронята на кабел
мед.Bartholin' s glandбартолинова жлеза
ел.cable compression glandщуцер
ел.cable glandщуцерен
ел.cable glandщуцер
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.compression glandкабелен вход с еластично уплътнение
мед.Cowper's glandкауперова жлеза
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.expansion glandсалников компенсатор
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
glandуплътнение, набивка
тех.glandсалник
тех.glandсалников
мед.glandжлеза
мед.glandжлеза, гландула
мед.glandгландула
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.gland boxсалник
политех.gland bushсалникова втулка
политех.gland followerкапак на салник
политех.gland followerнатегателна втулка на салник
политех.gland housingсалникова кутия
политех.gland packingсалникова набивка
политех.gland plungerвтулка на салник
политех.gland seal systemсистема за уплътняване на вал
политех.gland sealingсалниково уплътнение
политех.gland spacerкорпус на салник
политех.gland studсалников болт
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.hydraulic glandхидравлично уплътнение
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth glandлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
мед.meibomian glandмастна жлеза на ръба на клепача
мед.meibomian gland lipogranulomaхалацион, киста на клепача
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
анат.pancreatic glandзадстомашен
анат.pineal glandепифиза
мед.pineal glandепифизна жлеза
мед.pituitary glandхипофизна жлеза
анат.prepituitary glandаденохипофиза
мед.prostate glandпростатна жлеза
мед.reproductive glandполова жлеза
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мед.salivary glandслюнчена жлеза
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.sealing glandуплътняваща набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
мед.sex glandполова жлеза
политех.shaft packingуплътнение на вал
ел.skin top glandщуцер
мин.solid packingплътно запълнение
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
политех.stuffing glandнабивка на салник
анат.sudoriferous glandпотна жлеза
мед.sweat glandпотна жлеза
мед.tarsal glandмастна жлеза на ръба на клепача
енд.thymus glandтимус
мед.thyroid glandщитовидна жлеза
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed glandхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук