packing cord

  • Обща политехника
  • шнур за уплътняване на салници
  • връв за превързване
152 допълнителни резултата:
текст.actual cord breakякост на корд на скъсване
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.armouring for cordпредпазна спирала на шнур
елн.audio cordаудиошнур
мин.bucket latch cordвъже за отваряне дъното на багерна кофа
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.connecting cordсъединителен шнур
cordизпъкнал ръб на рипсен плат, рипсено кадифе
cordвръв, въженце, канап, шнур, кант
cordкорд
cordструна
cordвръзвам с връв
анат.cordвръзка
геол.cordповлекло
политех.cordвръв, корда, струна, кръгъл ремък, кордова тъкан
cordтрупам дърва на кубици (вж. cord)
cordмярка за дърва (3. 63 куб. фута)
политех.cord adjusterприспособление за изменяне дължината на шнур
тлф.cord circuitшнурова верига
политех.cord circuitверига на двойка шнурове, дикорд
политех.cord driveпредавка с ремък с кръгово сечение
политех.cord fabricкордна тъкан
политех.cord fastenerклема за присъединяване на шнур
тлф.cord gripшнуров нипел
политех.cord pulleyролка за кръгъл ремък
политех.cord shortenerприспособление за скъсяване на шнур
тлф.cord terminalнакрайник на шнур
политех.cord tyreкордова гума
политех.cord-circuit cordшнурова верига
тлф.cord-test jackизпитвателно гнездо
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
мин.detonating cordдетонаторен шнур
политех.dichromatic cordдвуцветен шнур
политех.double-ended cordшнурова двойка
политех.double-ended cordдикорд
политех.double-ended cordшнур с два щепсела
мин.dry packingсухо запълнение
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.extension cordудължителен шнур
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flexible cordгъвкав шнур
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.gland packingсалникова набивка
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.junction cordсъединителен шнур
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.lamp cordшнур за осветително тяло
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeманшет
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceподложка
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
елн.patch cordпачкорд
политех.pendant cordшнур за окачване
разг.pull cord switchмързеливче
разг.pull-cord switchмързеливче
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.shaft packingуплътнение на вал
мин.shot-fire cordвзривен кабел
политех.single cordедношнурова линия
политех.single-ended cordмонокорд
политех.single-ended cordтелефонен шнур
мин.solid packingплътно запълнение
мед.spinal cordгръбначен мозък
мед.spinal cordмиелон
политех.spiral-conductor cordшнур със спирално жило
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
тлф.switchboard cordномераторен шнур
политех.three-way cordтроен шнур
политех.tinsel cordмногожилен гъвкав шнур
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.two-way cordдвоен шнур
аерон.umbilical cordкабел за наземно електрозахранване
политех.umbilical cordиндивидуален шнур за скафандър
мед.umbilical cordпъпна връв
политех.water-seal packingхидравлично уплътнение
политех.water-sealed packingхидравлично уплътнение
политех.water-tight packingводонепропусклива набивка
добави значение или превод тук