packing of pipe joint

  • Обща политехника
  • уплътнение на тръбни съединения
200 допълнителни резултата:
политех.abutment jointчелно съединение
политех.abutting jointчелно съединение
политех.acoustic pipeакустична тръба
политех.adapting pipeфитинг
политех.adhesive jointлепено съединение
политех.adhesive-bonded jointлепено съединение
политех.admission pipeвходна тръба
политех.admitting pipeзахранваща тръба
политех.air pipeвъздухопровод
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.air-tight jointгазонепроницаемо съединение
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
angle jointъглово съединение
политех.angle jointъглова муфа, ъглов шарнир
политех.angle pipeтръбно коляно
мед.ankle jointглезенна става
политех.articulated jointкардан
политех.articulated jointшарнирно съединение
политех.ascending pipeщранг
политех.ascension pipeщранг
политех.asymmetric jointасиметрично съединение
политех.ball jointсферичен шарнир
политех.ball-and-socket jointсферично шарнирно съединение
политех.ball-and-socket joint viceшарнирно менгеме
политех.ball-and-socket joint viseшарнирно менгеме
политех.bare pipeгладка тръба
политех.bare pipeтръба без резба, тръба без изолация
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.bayonet jointбайонетно съединение
политех.bell-and-spigot jointтръбно чашкообразно съединение с препокриване
политех.belt jointремъчно съединение
политех.bent pipeтръбно коляно
политех.bent pipeтръбна дъга
политех.bevelled jointсъединение със скосени краища
политех.bifurcated pipeУ-образно тръбно разклонение
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.bleeder pipeдребажба тръба
тех.blind jointзаглушка
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.blown jointспойка с помощта на поялна лампа
политех.bolt jointболтово съединение
политех.bolted jointболтово съединение
политех.box jointсъединение с муфа
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.branch jointмуфа с разклонения
политех.branch pipeотбивна тръба
политех.brazed jointсъединение, споено с твърд припой
политех.brick jointнож за фугиране
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
политех.butt-jointчелно съединение
политех.butt-jointсъдинявам челно
политех.cable jointсъединител за въжета
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cardan jointсферично шарнирно съединение
политех.cash jointзагладен шев
политех.casing pipeобсадна тръба
политех.caulked jointзачеканено съединение
политех.cemented jointлепено съединение
политех.chain jointсъединително звено на верига
политех.chain pipe wrenchверижен тръбен ключ
политех.chamfer red jointсъединение със скосени краища
политех.charge pipeзахранваща тръба
политех.choke jointдроселно съединение
политех.circulation pipeциркулационна тръба
политех.clasp jointсъединение със скоба
политех.clav pipeкаменинова тръба
политех.close jointсъединение без междина
политех.close packingплътно запълване
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed jointсъединение без междина
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
стр.cog-jointвръзка със зъбци
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
политех.collecting pipeколектор
политех.compensating-socket jointсъединение с плъзгаща муфа
политех.compensation jointкомпенсационен шев
политех.compensation jointтемпературна фуга
политех.composite jointкомбинирано съединение
политех.concealed jointскрит шев
политех.conductor pipeнаправляваща тръба
политех.conduit jointсъединение на тръбопроводи
политех.connecting pipeщуцер
политех.connecting pipeсъединителна тръба
политех.construction jointконструктивно съединение
политех.contact jointчелно снаждане
политех.contraction jointкомпенсационен шев
политех.contraction jointтемпературна фуга
политех.conveying pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.conveyor pipeтръбопровод за транспортиране на течни или материали
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.coped jointпокрито съединение
политех.corner jointъглово съединение
политех.corrugated pipeгофрирана тръба
политех.cotter jointклиново съединение
политех.covered pipeизолирана тръба
политех.crown jointшев в ключа
политех.crown jointшев на горната част на свод
политех.cruciform jointкръстообразно съединение
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.curb jointфуга на бордюрни камъни
политех.dead jointглухо съединение
политех.dead jointнеразглобяемо съединение
политех.delivery pipeнагнетателна тръба
политех.delivery pipe branchнагнетателен щуцер
политех.descending pipeнизходяща тръба
политех.detachable jointразглобяемо съединение
политех.dip pipeсифон
политех.discharge pipeпреливна тръба
политех.discharge pipeотклонителна тръба, водосточна тръба
политех.distributing pipeразпределителен тръбопровод
политех.double rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-bevel jointсъединение с к-образно скосяване
политех.double-lap jointсъединение с двойно препокриване
политех.double-row rivet jointдвуредна нитова връзка
политех.double-strap butt jointчелно съединение с две планки
политех.double-strap jointнитова връзка с две планки
политех.double-universal jointдвоен шарнир
политех.double-universal jointдвоен кардан
политех.dovetail jointсъединение лястовича опашка
политех.dowel jointсглобка на шип
политех.down pipeизпускателна тръба
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
drain-pipeканализационна тръба
политех.drainage pipeдренажна тръба
политех.drainage pipeизпускателна тръба
политех.draw-off pipeотвеждаща тръба
политех.drip pipeтръба, отвеждаща кондензата от паропровод
политех.drive pipeобсадна тръба
политех.drowned pipeпотопена тръба
политех.dry jointстудена спойка
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dryseal pipe threadплътна тръбна резба
политех.dummy jointлъжлив шев
политех.earthenware pipeкаменинова тръба
политех.edge jointкантово съединение
политех.edge joint weldбортов заваръчен шев
политех.eduction-pipeизпускателна тръба
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elbow jointъглово съединение
политех.elbow pipeтръбно коляно
политех.elbow-bend pipeтръбно коляно
политех.equalizing pipeтръба за изравняване на налягането
политех.erection jointмонтажно съединение
политех.escape pipeизпускателна тръба
exhaust pipeауспухов
политех.exhaust pipeизпускателна тръба
политех.exhaust pipeотклонителна тръба
политех.exit pipeизпускателна тръба
политех.exit pipeотклонителна тръба
политех.expanding pipeкомпенсационна тръба
тех.expansion jointдилатационна фуга
политех.expansion jointкомпенсационен шев
политех.expansion jointтемпературна фуга
политех.eye jointшарнирно съединение
политех.fall pipeпреливна тръба
политех.faucet jointсферично шарнирно съединение
политех.feed pipeзахранваща тръба
политех.feeding pipeзахранваща тръба
политех.felt packingфилцова набивка
политех.field jointмонтажен шев
политех.filament-wound pipeтръба формована чрез намотаване
политех.filler pipeщуцер за пълнене
политех.fillet jointъглово заваръчно съединение
политех.finned pipeоребрена тръба
политех.firm-joint dividersпергел без хлабина в шарнира
политех.fish jointрелсово челно съединение с планка
политех.fitting pipeтръбен съединител
политех.fixed jointтвърдо съединение
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flange jointфланцово съединение
политех.flange pipeфланиова тръба
политех.flanged butt jointчелно съединение с подгънати краища
политех.flanged jointфланцово съединение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flanged pipeфланиова тръба
политех.flexible jointподвижно съединение
тех.flexible pipeшланг
политех.flexible pipeмаркуч
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.flooding pipeтръба за заливане
политех.flow pipeциркулационна тръба
политех.flush jointсъединение без усилвания
политех.flush jointзагладен шев
политех.flush pipeпромивна тръба
политех.flushing pipeпромивна тръба
политех.folded-over jointсъединение чрез подгъване
политех.force pipeнагнетателна тръба
политех.forcing pipeнагнетателна тръба
политех.fork jointвилкообразно съединение
политех.four-way pipeфитинг
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.funneled pipeтръба с разширен край
добави значение или превод тук