packing spring

  • Обща политехника
  • пружина, разпъваща бутален пръстен
199 допълнителни резултата:
политех.adjusting springрегулираща пружина
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.antagonistic springпротиводействуваща пружина
политех.axial springосева пружина
политех.back springвъзвръщаща пружина
политех.back-moving springвъзвръщаща пружина
политех.balancing springбалансираща пружина
политех.bearing springопорна пружина
политех.belleville springдискова пружина
политех.bending springпружина, работеща на огъване
политех.blade springлистова пружина
политех.bow springдъгообразна пружина
политех.brake springспирачна пружина
ел.brush springпружина на четкодържател
политех.buffer springбуферна пружина
политех.camber of springстрела на провисване на ресор
политех.cambered springполуелиптичен ресор
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cantilever springконзолна пружина
политех.cantilever springконзолен ресор
политех.car springавтомобилен ресор
политех.centering springцентрираща пружина
политех.check springцентрираща пружина
политех.check springзастопоряваща пружина
политех.clock springпружина на часовников механизъм
политех.close packingплътно запълване
политех.close-coiled springвинтова пружина с малка стъпка
политех.cluster springсъставна пружина
политех.clutch springпружина на съединител
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.coiled springвинтова пружина
политех.compensating springкомпенсационна пружина
политех.compounded plate springмноголистов ресор
политех.compression springпритискаща пружина
политех.compression springпружина, работеща на натиск
политех.conical springконусна пружина
политех.contact springконтактна пружина
политех.controlling springрегулираща пружина
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.cushioning springбуферна пружина
политех.cut-out springизключваща пружина
политех.cylindrical spoiral springвинтова пружина
политех.damper springбуферна пружина
политех.damping springбуферна пружина
политех.disconnecting springизключваща пружина
политех.disk springдискова пружина
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-cone springдвойна конусна винтова пружина
политех.draught springопъваща пружина
политех.driving springнабиваща се пружина
мин.dry packingсухо запълнение
политех.dual-rate springресор с променлива характеристика
политех.ejector springпружинен изхвъргач
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elliptic springелиптичен ресор
политех.equalizing springизравнителна пружина
политех.extension springпружина, работеща на опън
политех.feather springлека пружина
политех.feed springподаваща пружина
политех.felt packingфилцова набивка
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.flat springплоска пружина
политех.flat-wire springспирална пружина от лента
политех.flexion springпружина, работеща на огъване
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.garter springпружинен пръстен
политех.gland packingсалникова набивка
политех.grasshoper springспирална пружина с удължени краища, работеща на опън
политех.hair springпружина от тънък материал
политех.hard springтвърда пружина
политех.helical springвинтова пружина
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
тлф.impulse springпружина за изпращане на импулси
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.laminated plate springлистов ресор
политех.leaf springлистов ресор
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
политех.lifter springповдигаща пружина
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.liquid-spring unitхидравличен амортисьор
политех.main springглавна пружина
политех.main springходова пружина
ел.make-before-break contact springконтактна пружина
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.nest springлистов ресор
политех.non-linear springнелинейна пружина
мин.ore packingслягане на отбита руда
политех.overhung springресор, разположен над ос
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
политех.plate buffing springлистов ресорен буфер
политех.plate springлистов ресор
двиг.plunger springпружина на помпен елемент
политех.pressure springпритискаща пружина
политех.pressure-spring thermometerманометричен термометър
политех.progressive spring seatплъзгаща се повърхнина на ресор
политех.range of springигра на ресор
политех.restoring springвъзвратна пружина
политех.retaining springзадържаща пружина
политех.retracting springвъзвратна пружина
политех.return springвъзвратна пружина
политех.ribbon springплоска пружина
политех.ring springпръстеновидна пружина
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.round-bar springпружина от кръгла тел
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
политех.sag of springпровисване на ресор
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.secondary springспомагателен ресор
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.semi-elliptical springполуелиптичен ресор
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.single-coil springедновиткова пружина
политех.snappy spring coverкапак, които се затваря автоматично под действието на пружина
мин.solid packingплътно запълнение
политех.spiral springплоска спирална пружина
springизвор
springвъзпламенявам (се), експлодирам
springбликвам, извирам
springпролет
springскок, отскок, отскачане, подскачане
springпуквам (се), разцепвам (се)
springподбуда, причина, мотив
springправя нещо неочаквано
springникна, пониквам, изниквам (и с up)
springпролетен
springизточник
springпружина
springto SPRING up духвам, повявам (за вятър)
springслагам пружини на, слагам на пружина
springпоявявам се внезапно
springеластичност, гъвкавоcт, пъргавост, енергия
добави значение или превод тук