printing house

  • Обща политехника
  • печатница
183 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.apartment houseкооперация
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.basement houseкъща със сутерен
политех.bath houseкъпалня
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
boarding-houseпансион
boarding-houseинтернатен
политех.boiler houseкотелно помещение
текст.calico printingпечатане на плат
политех.casting houseлеярна
charnel-houseкостница
политех.chemical printingлитография
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.country houseвила
прав.court houseсъдебна палата
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.detached houseсамостоятелна сграда
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.dwelling-houseжилищна сграда
ел.electric houseелектрокъща
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.engine houseмашинно отделение
мин.fan houseвентилаторна сграда
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
full houseфул покер
покер.full houseфул
garden houseбеседка
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.glass-houseоранжерия
политех.half-timbered houseпаянтова сграда
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.hot houseоранжерия
политех.hot houseпарник
houseдомашен, къщен, домакински, който живее в болница (за лекар)
houseкамара, палата (в парламента)
house1/2 част от небето, зодия дом на планета
houseсграда, помещение, постройка
houseдавам/намирам жилище на, подслонявам (се), давам подслои на, живея
houseфирма, търговска къща
houseвид хазартна игра, лото, бинго
houseбърлога (на животно), черупка
houseскладирам, затварям, помествам (в нещо), прибирам (на гараж, в хангар)
houseхан, хотел, кръчма
houseпубличен дом
houseсемейство, потекло, династия, род
houseобитавам
houseтеатр, театър, салон, публика, представление
houseкъща, дом, жилище
муз.houseхаус
стр.house buildingсградостроене
политех.house extensionпристройка към къща
политех.house sewageбитови отпадъчни води
политех.house sewerканал за отпадъчни води от жилищна сграда
политех.house styleотличителни форми и цветове на изделията
политех.house styleдокументацията и имуществото на една фирма
house-warmingноводомски
in-houseвътрешноведомствен
in-houseвътрешен, вътрешнофирмен
комп.in-houseвътрешен, собствен
политех.in-house publicationвътрешно издание
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.line printingпечатане на редове
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
malt houseмалцерай
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.oast houseсушилня за хмел
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.orchard houseоранжерия
политех.panel-built houseсглобяема панелна сграда
мин.pent houseпредпазна площадка
политех.pent houseсушилня
политех.pent houseнавес, сайвант, заслон, пристройка
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
стр.pit-houseуземен
политех.planographic printingплосък печат
политех.powder houseсклад за взривни вещества
политех.power houseтурбинна зала
политех.power houseсграда на електроцентрала
политех.power-house blockсграда на водна електрическа централа
prefabricated houseсглобяема сграда
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.publishing houseиздателство
политех.pump houseпомпена станция
политех.radio houseрадиокабина
политех.relief printingвисок печат
политех.rest-houseхижа
политех.rest-houseзаслон
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.screen printingситов печат
политех.sectional houseсглобяема постройка
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
политех.ship-houseхелинг
полигр.silk screen printingситопечат
полигр.silk- screen printingситопечатен
полигр.silk-screen printingситопечат
полигр.silkscreen printingситопечат
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
полигр.single-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.stereotype printingпечатане от стереотипи
политех.stock houseсклад за готови изделия
политех.stock houseподбункерно помещение
политех.surface printingплосък печат
политех.tenement houseжилищен блок
политех.tool houseсклад за инструменти
политех.town houseградска къща
ел.transformer houseтрафокъща
treasure-houseсъкровищница
муз.tribal houseтрайбъл хаус
муз.tribal houseтрайбъл хаус
политех.trichromatic printingтрицветен печат
политех.turbine houseтурбинна зала
политех.type-printing telegraphбуквопечатащ телеграф
политех.type-printing telegraphyбуквопечатащ телеграф
политех.urban houseградска къща
политех.ware houseсклад за готова продукция
политех.ware houseскладирам
политех.ware houseмагазин
политех.warm-houseоранжерия
политех.warm-houseпарник
полигр.web-feed printing machineролкова печатарска машина
политех.xerographic printingксерографично копиране
добави значение или превод тук