printing press

  • Обща политехника
  • печатарска машина
200 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.air-hydraulic pressвъздушно-хидравлична преса
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.assembling pressмонтажна преса
политех.autoclave pressавтоклавна преса
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
политех.baling pressпреса за балиране
политех.bench pressнастолна преса
политех.bending pressпреса за огъване
политех.blanking pressрезачка
политех.blanking pressобрезвачка, преса за щанцоване, ковачна преса
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
blotter pressфилтър-преса
политех.blotter pressфилтърпреса
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.briquette pressпреса за брикетиране
политех.broaching pressпрошивна машина
политех.bull pressпреса за рихтоване на метални профили
политех.bushing pressпреса за набиване на втулки
политех.cabbaging pressпреса за балиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cam pressексцентър-преса
политех.chemical printingлитография
политех.cloth pressмашина за пресоване на плат
политех.coining pressпреса за чеканене
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.couch pressгаучпреса
политех.crank pressексцентър-преса
политех.crimping pressпреса за гофриране
политех.cupping pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.cuttind pressпреса за обрязване
политех.cuttind-out pressпреса за обрязване
полигр.cylinder pressплоскопечатна преса
политех.daylight pressетажна преса
политех.deep-drawign pressпреса за дълбоко изтегляне
политех.dial pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.die pressпреса за щамповане
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double-acting pressпреса с двойно действие
политех.double-action pressпреса с двойно действие
политех.double-arm pressдвустойкова преса
политех.downstroke pressпреса с горно работно бутало
политех.drawing pressпреса дълбоко изтегляне
политех.drill pressколонна вертикално-пробивна машина
политех.drop pressпреса за коване в щампи
политех.drop pressпадащ чук
политех.eccentric pressексцентър-преса
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.embossing pressпреса за гофриране
политех.embossing pressпреса за рефеловане
тех.extrusion pressекструдер
политех.extrusion pressщрангпреса
политех.faggoting pressпреса за пакетиране
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pressфилтърпреса
политех.flanging pressкантоваща преса
полигр.flat-bed cylinder pressплоскоцилиндрова машина
полигр.flat-bed pressплоскопечатна машина
политех.floating-platen pressпреса с подвижна междинна плоча
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.fly pressфрикционна преса
политех.foot pressпреса с крачно управление
политех.foot-lever pressпреса с крачно управление
политех.forcing pressпреса за набиване
тех.forge-and-pressковашко-пресов
политех.forging pressковачна преса
политех.forming pressпреса за щамповане на профилни изделия
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.friction pressфрикционна преса
политех.fruit-juice pressпреса за плодови сокове
политех.gag pressпреса за рихтоване на метални профили
политех.galley pressгали преса
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.hammering pressковачна преса
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hand-power pressпреса с ръчно задвижване
политех.hay pressпреса за сено
политех.heading pressпреса за формоване на глави
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.horning pressпреса за подгъване
полигр.hot matrix moulding pressматрична преса
политех.hot-pressкаландрирам
политех.hot-pressкаландър
политех.hot-pressпреса за пресоване в горещо състояние
политех.injection pressмашина за леене под налягане
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing pressкантоваща преса
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.laminating pressкантоваща преса
политех.lever pressлостова преса
политех.line printingпечатане на редове
политех.long-stroke pressпреса с дълъг ход
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.lubricating pressпреса за мазане
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
тех.metal press operatorметалопресьор
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moulding pressформовъчна преса
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multi-platen pressетажна преса
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.multiple-die pressпреса с няколко щампи
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.notching pressщанцавтомат
политех.nut pressпреса за щамповане на гайки
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
дърв.pellet-pressпелетпреса
политех.pelleting pressпреса за таблетиране
дърв.pelletising pressпелетпреса
дърв.pelletizing pressпелетпреса
политех.percussion pressфрикционна преса за чеканене
политех.perforating pressщамцова машина
политех.performing pressпреса за таблетиране
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.pillar pressколонна преса
политех.planographic printingплосък печат
полигр.platen pressтигелпреса
политех.platen pressетажна преса
политех.pneumatic pressпневматична преса
политех.pneumatic-driven pressпневматична преса
политех.power pressпреса с механично задвижване
pressтълпа, блъсканица, бутаница, бъркотия, залисия, напрежение
pressнаблягам/настоявам на, подчертавам
pressпечат (ане)
pressналежащ съм, не търпя отлагане, карам да бърза
pressнатискам, притискам, налягам, стискам, изстисквам, смачквам, пресовам
pressпресирам
pressпреса, менгеме
pressнастоявам, притискам
pressпреса, печат, журналисти
pressгладя, изглаждам (дрехи)
pressпечатарска машина
pressпресаташе
pressнастоявам/накарвам да вземе/приеме
pressшкаф с рафтове
pressнатискане, стискане, притискане
pressпритискам (противник)
pressпечатница (и издателство)
pressизсушавам
ист.pressпринудително вербувам (в армията, флотата)
тех.pressковашко-пресов
тех.pressпритискателен
тех.pressпресувам
pressto be PRESSed for не ми стига (време и пр.), на тясно съм за (пари)
pressтежа (за отговорност, задължение и пр.) (on, upon)
press attacheпресаташе
press clippingпресклипинг
press conferenceпресконференция
press cuttingпресклипинг
тех.press inзапресовам
press kitпрескит
пласт.press moldпресувам
пласт.press moldingпресоване
пласт.press mouldпресувам
пласт.press mouldingпресоване
тех.press onзапресовам
тех.press operatorпресьор
press photographerфоторепортер
политех.press plateпритискаща плоча
press releaseсьобщение за печата, комюнике
press releaseпресрелийз
press releaseпрессъобщение
козм.press therapyпресотерапия
press-agencyинформационна агенция
тех.press-fitнапресовам
политех.press-fit insertзапресована вложка
тех.press-fittedзапресовам
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
добави значение или превод тук