printing frame

  • Обща политехника
  • хелиографна рамка
  • хелиографен апарат
200 допълнителни резултата:
политех.a frameа-образна опора
политех.a frameа-образна рама, а-образен стълб
политех.accidental printingкопирефект
политех.adjustable frameподвижна рама
политех.all-concrete frameизцяло бетонен скелет
политех.all-welded frameзаварена рамка
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.antenna frameантенна рамка
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.bar frameрамка от прътов материал
политех.bearer frameносеща рамка
политех.bed frameосновна плоча, фундамент
политех.bed frameтяло
политех.bent frameкриволинейна рамка
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.body frameскелет на каросерия
политех.bogie frameрама на количка
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.braced frameкорава рама
политех.building frameскелет на постройка
политех.built-up frameсъставна рамка
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cambered frameкриволинейна рамка
текст.cap spinning frameкамбанна предачна машина
политех.car frameшаси на автомобил
политех.central tube frameсредна тръбна рама
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
политех.chemical printingлитография
политех.clamp frameстяга
climbing frameкатерушка
политех.closed frameзатворена рамка
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.colour frameфилтър за светлина
политех.colour frameцветен кадър
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.concrete frameбетонен скелет
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cramp frameвинтова стяга
политех.cramp frameръчно менгеме
политех.cramping frameвинтова стяга
политех.cramping frameръчно менгеме
политех.cranked-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.cruciform frameрамка с кръстовидни напречници
политех.curved frameкриволинейна рамка
политех.cut-out frameскоба
полигр.diazotype printingдиазотипия
тлф.distributing frameглавен разпределител
тлф.distribution frameрепартитор
политех.door frameкаса на врата
door-frameкаса на врата
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double-standard frameдвукрака стойка
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.drop-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.drop-girt frameдървена скелетна конструкция с набивни подпори на всеки етаж
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end-frameскелет на трансформатор
политех.engine frameстойка за двигател
политех.finder frameвизирна рамка
текст.flax wet ring-spinning frameпредачна машина за мокро предене на лен
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
текст.flax-tow-rowing frameпредпредачна машина за изресване на ленен дреб
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.folding-top frameрама за чергилото
политех.forked frameдвукрака стойка
frameтелосложение, тяло
frameоформявам, съставям, изработвам, измислям, построявам, сглобявам
frameпарник, парникова рамка
frameпортален
frameпоставям в рамка
frameрамкирам
frameсъстояние (умствено или душевно)
frameрамов
frameприспособявам, пригодявам
frameкино кадър
тех.frameкаркас
тех.frameвидеокадър
кораб.frameшпангоут
политех.frameрама, шаси, тяло, корпус
политех.frameотделна снимка
frameрамка, гергеф, тех., стр. рама, ферма, шаси, станок
frameнаправа, устройство, структура, скелет, прен. форма, система
frameнагласявам, скроявам, скалъпвам (лъжливо обвинение, изборни и др. резултати), обвинявам несправедливо, инсценирам (процес)
софт.frameфрейм
кино.frameкадър
тлв.frame amplifierусилвател на кадрови сигнали
тлв.frame amplitudeголемина на кадър
политех.frame antennaрамкова антена
мин.frame bailiffрама
тлв.frame blankingгасене обратния ход на лъча по кадри
тлв.frame blanking periodвреме за гасене на образния ход на кадрова развивка
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frame constructionрамкова конструкция
тех.frame craneкозлови кран
политех.frame craneпортален кран
тлв.frame deflectionкадрово отклонение
политех.frame distortionизкривяване на кадъра
политех.frame dividerкадров делител
стр.frame fillingзапълване на рамка
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
тлв.frame frequencyкадрова честота
политех.frame girderвиренделова греда
тлв.frame keystone correctionкорекция на геометричното езкривяване
политех.frame mountingмонтаж върху рамкова конструкция
фил.frame of mindумонастроение
мат.frame of referenceкоординатна система
политех.frame of roofпокривна мертечна система
тлв.frame periodпериод за един кадър
политех.frame plateплоча на рамкова филтърпреса
политех.frame ploughрамков плуг
политех.frame plowрамков плуг
тлв.frame pulseкадров импулс
тлв.frame rateчестота на полукадри
политех.frame rateчестота на кадри
политех.frame sawгатерен трион
политех.frame scanningкадрова развивка
тлв.frame scanning unitблок за развивка по кадри
политех.frame shearsгилотинна ножица
политех.frame shearsпаралелна ножица
тлв.frame suppressionгасене на обратния ход на лъча по кадър
тлв.frame synchronizationсинхронизация по кадри
тлв.frame tiltизкривяване на кадър
тлв.frame transformerтрансформатор за кадрова развивка
политех.frame trestleестакада с рамкова конструкция
политех.frame trestleрамкова естакада
политех.frame wallстена със скелетна конструкция
политех.frame workферма
политех.frame workконструкция
политех.frame workскелет
политех.frame workтяло, рама, легло
тлв.frame-amplitude controlрегулиране на линейността по кадри
тлв.frame-linearity controlрегулиране на линейността по кадри
тлв.frame-repetition rateчестота на полукадри
политех.frame-repetition rateчестота на кадри
frame-sawбичкия
ген.frame-shift mutationфреймшифт-мутация
тлв.frame-synchronizing signalсигнал за синхронизиране по кадри
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
филм.freeze-frameстопкадър
ав.fuselage frameшпангоут на тяло на самолет
политех.gabled frameфронтонна скелетна конструкция
политех.gear-swing frameлира
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
текст.gill spinning frameгребенна предачна машина
политех.girder frameрешетъчна рама
политех.hack-saw frameлък за ножовка
текст.hackle drawing frameгребенна изтеглителна машина
политех.hand frameносилка
политех.hand printingблоков шрифт
мин.head frameнадшахтна кула
политех.head frameнадшахтова кула на подемен механизъм
текст.heald frameнищелкова рамка
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.hinged frameшарнирна рамка
политех.hosiery frameтрикотажен стан
с. с.hot frameпарникова рамка
политех.imperfect frameстатично неопределена рамкова конструкция
полигр.intaglio printingдълбок печат
тлф.intermediate distribution frameмеждинен разпределител
кораб.intermediate transverse frameспомагателен шпангоут
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.joggled frameколянова рама
политех.lattice frameрешетъчна конструкция
политех.leg of frameстойка на рама
политех.lift frameнаправляващи на подемник
политех.line printingпечатане на редове
тлв.line-frequency to frame-frequency ratioотношение на редовата честота към кадровата честота
политех.load-bearing frameносеща конструкция
политех.log frameгатерна рама
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
тлф.main distribution frameглавен разпределител
политех.main frameглавна рамка
политех.main frameглавен шпангоут
комп.main frame computerцентрален компютьр
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
хидр.movable frameподвижен плосък затвор
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.multiple common frame breakerмногополюсен прекъсвач с общ корпус
политех.multiple frameмногоотворна рамка
политех.multistorey frameмногоетажна рамка
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
добави значение или превод тук