deck-house

  • Корабостроене и корабоплаване
  • кабина върху палуба
  • Обща политехника
  • рубка
166 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.apartment houseкооперация
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
тех.bag house filterръкавен филтър
политех.basement houseкъща със сутерен
политех.bath houseкъпалня
boarding-houseинтернатен
boarding-houseпансион
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.boiler houseкотелно помещение
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.casting houseлеярна
charnel-houseкостница
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.country houseвила
прав.court houseсъдебна палата
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
политех.detached houseсамостоятелна сграда
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.dwelling-houseжилищна сграда
ел.electric houseелектрокъща
политех.engine houseмашинно отделение
мин.fan houseвентилаторна сграда
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
full houseфул покер
покер.full houseфул
garden houseбеседка
политех.glass-houseоранжерия
политех.half-timbered houseпаянтова сграда
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hot houseоранжерия
политех.hot houseпарник
houseпубличен дом
houseсемейство, потекло, династия, род
houseобитавам
houseтеатр, театър, салон, публика, представление
houseкъща, дом, жилище
houseдомашен, къщен, домакински, който живее в болница (за лекар)
houseкамара, палата (в парламента)
house1/2 част от небето, зодия дом на планета
houseсграда, помещение, постройка
houseдавам/намирам жилище на, подслонявам (се), давам подслои на, живея
houseфирма, търговска къща
houseвид хазартна игра, лото, бинго
houseбърлога (на животно), черупка
houseскладирам, затварям, помествам (в нещо), прибирам (на гараж, в хангар)
houseхан, хотел, кръчма
муз.houseхаус
стр.house buildingсградостроене
политех.house extensionпристройка към къща
политех.house sewageбитови отпадъчни води
политех.house sewerканал за отпадъчни води от жилищна сграда
политех.house styleдокументацията и имуществото на една фирма
политех.house styleотличителни форми и цветове на изделията
house-warmingноводомски
in-houseвътрешноведомствен
in-houseвътрешен, вътрешнофирмен
комп.in-houseвътрешен, собствен
политех.in-house publicationвътрешно издание
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
malt houseмалцерай
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.oast houseсушилня за хмел
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orchard houseоранжерия
политех.orlop deckорлопдек
политех.panel-built houseсглобяема панелна сграда
мин.pent houseпредпазна площадка
политех.pent houseсушилня
политех.pent houseнавес, сайвант, заслон, пристройка
стр.pit-houseуземен
мор.poop deckют
политех.powder houseсклад за взривни вещества
политех.power houseтурбинна зала
политех.power houseсграда на електроцентрала
политех.power-house blockсграда на водна електрическа централа
prefabricated houseсглобяема сграда
политех.printing houseпечатница
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.publishing houseиздателство
политех.pump houseпомпена станция
политех.quarter deckквартердек
политех.radio houseрадиокабина
политех.rest-houseхижа
политех.rest-houseзаслон
политех.sectional houseсглобяема постройка
политех.ship-houseхелинг
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.stock houseподбункерно помещение
политех.stock houseсклад за готови изделия
политех.tenement houseжилищен блок
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tool houseсклад за инструменти
политех.town houseградска къща
ел.transformer houseтрафокъща
treasure-houseсъкровищница
муз.tribal houseтрайбъл хаус
муз.tribal houseтрайбъл хаус
политех.turbine houseтурбинна зала
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.urban houseградска къща
политех.ware houseскладирам
политех.ware houseмагазин
политех.ware houseсклад за готова продукция
политех.warm-houseпарник
политех.warm-houseоранжерия
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук