hand printing

  • Обща политехника
  • блоков шрифт
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
мин.advanced by handръчно прокаран
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.at handготов
политех.at handдостатъчен, наличен
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back-hand weldingдясно заваряване
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
текст.calico printingпечатане на плат
политех.call on-handповикване по ред
кораб.capstan hand wheelкормилно колело
политех.capstan hand wheelръчно колело с радиални ръчки
политех.capstan hand wheelщурвал
мин.charge handработник, който управлява работата на грайферна товарачка в шахта
политех.charge handзареждащ сондаж
политех.charge handбригадир
политех.charge handуправляващ работата на грайфер на кофа
политех.chemical printingлитография
политех.clutched hand wheelръчно колело
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.diamond hand toolдиамант с държач
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.double printingкомбиниран печат
политех.down hand position weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.down hand weldзаваръчен шев, изпълнен в долно положение
политех.egg hand grenadeяйцевидна ръчна граната
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.feeding by handръчно захранване
field handземеделски работник
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.frangible hand grenadeтънкостенна ръчна граната
политех.free hand sketchскица, изпълнена със свободна ръка
политех.free-hand drawingскица
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.green handновак
handизточник
handподавам, поднасям
handкарти ръка, карти (които получава всеки играч)
handсръчност, умение, ръка, майсторство
handстрелка (на часовник), крило (на семафор), стрелка (на пътен знак)
handпочерк
handкарти играч
handмайстор, автор
handръчен, портативен
handподпис
handкарти игра, партия
handработник, работна ръка, моряк
handръка
handдавам, връчвам (to)
handстрана
handмярка за измерване височината на кон (около 10 см)
анат.handръка (от китката надолу), предна лапа (на животно)
мор.handсвивам, прибирам (платно)
политех.handкрило на семафор, характеристика на режещ инструмент, направление, хенд, работник
политех.handподавам, връчвам
политех.handстрелка на уред
прен.handръка, пръст, власт
политех.hand anvilръчна наковалня
политех.hand armръчни оръжия
политех.hand barkingръчно дъбене
мин.hand benchгорна приемна площадка
политех.hand bending toolръчна преса за огъване
кул.hand blenderпасатор
политех.hand blowpipeръчна горелка
политех.hand chiselшлосерски секач
мин.hand cleaningръчно сортиране
политех.hand controlръчно управление
политех.hand controlръчно регулиране
политех.hand craneкран с ръчно задвижване
политех.hand crankръчка
политех.hand crankманивела
политех.hand diamond toolдиамант в държач
политех.hand dieръчна ковашка щампа
политех.hand drillръчна пробивна машина
политех.hand driveръчно задвижване
политех.hand feedръчно подаване
политех.hand feed wheelмаховик за ръчно подаване
политех.hand fileшлосерска пила
политех.hand fileръчна пила
политех.hand finishръчна окончателна обработка
политех.hand firingръчно обслужване на огнище
политех.hand forgingръчно коване
политех.hand frameносилка
политех.hand furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hand gearмеханизъм с ръчно задвижване
политех.hand grenadeръчна граната
прен.hand grenadeбухалка
политех.hand gripръчка
политех.hand gripдръжка
политех.hand hack sawръчна ножовка
политех.hand hammerръчен чук
политех.hand hewingръчно отбиване
политех.hand hewingръчен добив на въглища
политех.hand holdръкохватка
политех.hand holdперило
политех.hand jackръчен крик
разг.hand jobмастурбация
политех.hand labourръчен труд
мет.hand ladleръчна леярска кофа
политех.hand ladleчерпак
политех.hand lampръчна лампа
политех.hand latheръчен струг
политех.hand levelръчен нивелир
политех.hand leverръчка
политех.hand loomръчен тъкачен стан
политех.hand magnifierлупа
политех.hand mixingръчно смесване
мет.hand mouldingръчно формоване
политех.hand nutгайка за ръчно завиване
политех.hand operationръчно управление
с. с.hand prunersсекатор
политех.hand pumpръчна помпа
политех.hand punchклещи за пломбиране
политех.hand punchперфоратор
политех.hand railsперило
политех.hand railsпарапет
политех.hand rakingръчно изгребване
мет.hand rammerръчна трамбовка
политех.hand rammingръчно трамбоване
политех.hand rammingръчно уплътняване
политех.hand reamerръчен райбер
политех.hand receiverтелефонна слушалка
политех.hand restподпора за ръце
политех.hand restсупорт с ръчно подаване
политех.hand riveterръчен нитовъчен чук
политех.hand rivetingръчно нитоване
политех.hand samplingръчно вземане на проби
политех.hand sawsръчен трион
политех.hand scraperръчен шабър
политех.hand screwстопорен ръчен винт
политех.hand screwвинт с крилчата глава, ръчен крик
политех.hand screwing toolръчна резбонарезна глава, клупа
политех.hand screwing toolвинтонарезна дъска
политех.hand setмикротелефонна гарнитура
политех.hand setтелефонна слушалка
полигр.hand settingръчен набор
политех.hand shieldръчен предпазен щит
политех.hand snipsръчна ножица за рязане на ламарина
политех.hand sortingръчно сортиране
политех.hand spreadingръчно намазване
политех.hand starterръчен стартер
политех.hand stokingръчно подаване на гориво
политех.hand stowingръчно запълване
политех.hand switchръчен прекъсвач
политех.hand tapръчен метчик
политех.hand toolръчен инструмент
политех.hand torchръчна заваръчна горелка
политех.hand traverseръчно подаване
политех.hand truckръчна количка
политех.hand turningструговане с подръчник
политех.hand viceръчно менгеме
политех.hand viseръчно менгеме
политех.hand weaveръчно тъкане
политех.hand weldръчно заварен шев
политех.hand wheelръчно колело
политех.hand wheelмаховик
политех.hand winchръчна лебедка
рад.hand-capacitanceвлияние на капацитета на ръка
политех.hand-capacitanceвлияние от капацитета на човешка ръка
политех.hand-control stand-on truckкар с лостово управление
политех.hand-controlledс ръчно управление
политех.hand-cranked generatorгенератор с ръчно задвижване
политех.hand-drivenс ръчно задвижване
политех.hand-fed drillпробивна машина с ръчно подаване
политех.hand-fired furnaceпещ с ръчно обслужване
политех.hand-generatorръчен генератор
кул.hand-held blenderпасатор
политех.hand-knobръчно колело
политех.hand-knobръчка
политех.hand-lever brakeръчна спирачка
политех.hand-lever shifterръчен превключвателен лост
политех.hand-madeизработен на ръка
политех.hand-milling machineфрезмашина с ръчно подаване
политех.hand-operatedс ръчно управление
политех.hand-operated stokerпещ с ръчно обслужване
политех.hand-placed riprapсуха зидария от ломен камък
политех.hand-power craneкран с ръчно задвижване
политех.hand-power pressпреса с ръчно задвижване
политех.hand-power trolleyкранова количка с ръчно задвижване
политех.hand-radarпреносима радиолокационна станция
мор.hand-railлеер
политех.hand-restoring indicatorсигнален уред с ръчно връщане в положени е на покой
политех.hand-set typeшрифт за ръчен набор
политех.hand-slide restсупорт с ръчно подаване
обог.hand-sorting tableмаса за ръчно обогатяване на руда
политех.hand-worked liftасансьор с ръчно задвижване
политех.hectographic printingхектографичен печат
добави значение или превод тук