printing roller

  • Обща политехника
  • печатарски цилиндър
199 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
текст.back rest rollerповлекателно кроено
политех.back rollerотклоняваща ролка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.bearing rollerподдържаша ролка
политех.belt rollerремъчна шайба с малък диаметър
политех.belt-stretching rollerопъваща шайба за ремък
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingхелиографиране
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.brush rollerчетков валяк
текст.burr-crusher rollerваляк за натрошабане на бутрака
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cam rollerгърбична ролка
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-folower rollerролка на гърбичен повдигач
политех.carrying rollerносеща ролка
политех.chain rollerролка на ролкова верига
политех.chemical printingлитография
текст.cloth rollerплатнено кроено
политех.coating rollerваляк за нанасяне на покритие
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.compression rollerуплътнителен каландров валяк
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.contact rollerтокоподаваща ролка
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.copying rollerкопирна ролка
политех.crushing rollerролка за оправяне на щлифовъчни кръгове
политех.dead-roller rubberпревалцован каучук
политех.deflecting rollerотклоняваща ролка
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.discharging rollerотвеждаща ролка
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double roller chainдвуролкава верига
политех.drawing-in rollerприемна ролка
политех.drawing-off rollerотвеждаща ролка
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end rollerкрайна ролка
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.fence rollerролки на направляващата планка
политех.flat rollerцилиндрична ролка
политех.flexible rollerгъвкав вал
политех.flexible-roller bearingлагер с винтови ролки
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.fluted rollerназъбена ролка
политех.folding rollerфалцоващ валец
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.friction rollerфрикционна ролка
политех.gelatin-coated rollerполиер
политех.gelatin-coated rollerжелатинов валяк
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.grip rollerзахващаща ролка
политех.grooved rollerролка с околовръстен канал
политех.guide rollerнаправляваща ролка
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.idle rollerсвободно въртяща се ролка
политех.impression rollerпечатарски цилиндър
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.jockey rollerнаправляваща ремъчна шайба
политех.jockey rollerопъваща ролка
ент.leaf-roller mothлистозавивачка
политех.line printingпечатане на редове
политех.live-roller bedзадвижван ролганг
политех.live-roller bedролков транспортьор
политех.live-roller conveyorзадвижван ролганг
политех.loose rollerсвободно въртяща се ролка
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving rollerролка за преместване на тежки предмети
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.needle rollerиглена ролка
политех.needle-roller bearingиглен лагер
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.planographic printingплосък печат
политех.pressure rollerпритискаща ролка
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printingотпечатване
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.relief printingвисок печат
политех.retaining rollerзастопоряващ валец
политех.ribbed rollerнакатена ролка
политех.ribbed rollerоребрена ролка
политех.road rollerпътен валяк
мин.rock-roller bitролково сондажно длето
rollerжълтоклюна чавка/гарга (Coracia garrulis)
rollerдълга вълна
rollerвид канарче
rollerдълъг навит бинт (и ROLLER bandage)
rollerваляк, въртящ се цилиндър, ролка, вал
rollerролка (за коса)
rollerвалцовчик
кораб.rollerролка
кораб.rollerроулс
политех.rollerвалцовчик, валяк, барабан, цилиндър
политех.rollerролков
политех.roller actuatorролков прекъсвач
политех.roller back restнеподвижен ролков люнет
политех.roller bearingролков лагер
тех.roller blindролетен
политех.roller blindролетка
геол.roller boringсондиране с ролково длето
политех.roller brushчетков валяк
политех.roller cageсепаратор на ролков лагер
политех.roller chainролкова верига
roller coasterувеселително влакче
политех.roller coatingнанасяне на покритие чрез валци
политех.roller contactролков контакт
мет.roller conveyerконвейерен ролганг
политех.roller conveyorтранспортьор
политех.roller conveyorролганг
политех.roller faceповърхнина на търкаляне
политех.roller fadingколебание на нивото на сигнал при люлеене
политех.roller feedвалцово подаване
политех.roller feed circular sawциркуляр с подвижна маса
политех.roller flatteningизправяне на листов материал с валци
политех.roller holderсепаратор на ролков лагер
политех.roller jawрезбонакатна плашка
политех.roller levellerмашина за изправяне на ламарини
политех.roller millвалцова мелница
политех.roller pathролков път
политех.roller raceканал в пръстен на ролков лагер
политех.roller saddleролкова опора
сп.roller skaterролерист
политех.roller slideшейна на ролки
политех.roller slideролкови направляващи
политех.roller spot weldточков непрекъснат заваръчен шев
политех.roller spot weldingточково електросъпротивително заваряване с ролкови електроди
политех.roller stayролков люнет
политех.roller step bearingаксиален ролков лагер
политех.roller straighteningизправяне между валци
политех.roller supportролкова опора
политех.roller tableролкова маса
политех.roller tableролганг
политех.roller thrust bearingаксиален ролков лагер
политех.roller-chain sprocket hobчервячна фреза за нарязване на верижни зъбни колела
политех.roller-leaf actuatorпластинково-ролков прекъсвач
политех.roller-lever actuatorлостово-ролков прекъсвач
политех.roller-type stayролков люнет
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.running rollerнаправляваща ролка
политех.screen printingситов печат
политех.sheet-fed printingлистов печат
полигр.sheet-fed printing machineлистова печатарска машина
политех.shifting rollerролка за преместване на тежки предмети
полигр.silk screen printingситопечат
добави значение или превод тук