screen printing

  • Обща политехника
  • ситов печат
200 допълнителни резултата:
политех.absorbing screenпоглъщащ екран
политех.absorption screenпоглъщащ екран
политех.accidental printingкопирефект
политех.acoustic screenакустичен екран
политех.afterglow screenекран с послесветене
политех.air screenвъздушен отражател
политех.air-inlet screenвходна вентилационна решетка
политех.aluminized screenалуминизиран екран
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.bar screenрешетка
политех.bar screenскара
политех.belt screenлентово сито
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.cage screenограждаща решетка
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cathode screenкатоден екран
политех.cathode-ray screenекран на електроннолъчева тръба
политех.chemical printingлитография
политех.choked screenзапушено сито
политех.classifying screenсито за сортиране по едрина
политех.cleaning screenмрежа за грубо пречистване
политех.coarse screenфилтър за грубо пречистване
политех.coarse screenедро сито
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.conical rotating screenконусно барабанно сито
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
полигр.contact screenконтактен растер
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.cross-line screenрастерна мрежа
полигр.diazotype printingдиазотипия
тех.display screen equipmentвидеоекран
тлв.dot screenточков екран
политех.double printingкомбиниран печат
рлк.double-layer screenекран с двоен слой
политех.drum screenцилиндрично сито
тех.dual-screenдвуекранен
рад.earth screenзаземен екран
политех.electromagnetic screenелектромагнитен екран
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.electrostatic screenелектростатичен екран
политех.electrostatic screenфарадеев кафез
политех.fine screenсито с малки отвори
политех.fine-mesh screenсито с малки отвори
политех.fire screenзащитен екран
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.floor screenгранулатор
политех.fluorescent screenфлуоресциращ екран
политех.focusing screenматово стъкло за фокусиране
инф.full screenпълноекранен
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.granulation screenгранулатор
политех.hand printingблоков шрифт
политех.heat screenтоплинен екран
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.impact screenвибрационно сито
политех.inlet screenвходен филтър
input screenекран за въвеждане на данни
полигр.intaglio printingдълбок печат
мет.jigging screenтръскащо сито
политех.jigging screenвибрационно сито
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
тех.large screenголямоекранен
тех.large-screenголямоекранен
политех.lead screenоловен екран
опт.lens screenбленда
политех.liminescent-screen tubeелектроннолъчева тръба с луминесцентен екран
политех.line printingпечатане на редове
политех.long-persistence screenекран с продължително послесветене
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.luminescent screenлуминесцентен екран
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.magnetic screenмагнитен екран
политех.metallized screenметализиран екран
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
стр.mosquito screenкомарник
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
multi-screenмногоекранен
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
тлв.multilayer phosphor screenмногослоен екран
тех.noise screenшумозащитен екран
политех.non-contact printingбезконтактен печат
политех.offset printingофсетов печат
политех.oil screenмаслен филтър
политех.oil screenмаслоотражател
политех.oil-pump screenмрежест филтър на маслена помпа
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.oscillating screenвибрационно сито
политех.outer screenвъншна обвивка
политех.perforated screenперфорирано сито
политех.persistent screenекран с послесветене
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
тлв.picture screenекран
политех.planographic printingплосък печат
политех.power screenмеханично сито
printingпринтиране
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.projection printingбезконтактен печат
полигр.projection screenпроекционен растер
политех.projection screenпроекционен екран
политех.protective screenзащитен екран
политех.protective screenпрепазна мрежа
политех.pulsating screenвибрационно сито
политех.radar screen pictureизображение на екрана на радиолокационна станция
политех.radiator screenрешетка на радиатор
политех.rectangular-mesh screenсито с правоъгълни отвори
политех.relief printingвисок печат
политех.revolving screenбарабанно сито
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
мет.rotary screenвъртящо се сито, барабанно сито
политех.rotary screenбарабанно сито
политех.rotating screenбарабанно сито
политех.safety screenзащитна решетка
screenпокровителствувам, пазя, скривам, прикривам (from)
screenкрикет подвижна дъска платно на игрище
screenщателна проверка
screenекран
screenситов
screenпреграда в църква между нефа и олтара
елн.screenекранен
елн.screenекранна мрежа
полигр.screenрастер
фот.screenсветофилтър
мет.screenпресявам
мет.screenсито
ел.screenекранирам
ел.screenширмовам
мед.screenскринирам
воен.screenзащита на конвой
воен.screenзащитен елемент, който основно събира, индетифицира и предава информация
screenдъска и пр. за обяви
screenпреглеждам внимателно (за болести, оръжие и пр.)
screenпрожектирам (филм и пр.)
screenфилмирам, правя филм/сценарий по (роман и пр.), подходящ съм за филм/за екрана
screenпараван (и прен.), щит, преграда, (рамка с) мрежа (за врата, прозорец)
screenпреграждам, отделям (и с off), скривам, слагам мрежа на (прозорец и пр.)
screenпроверявам/проучвам внимателно (кандидати и пр.)
screenприкритие (и воен.), заслон
стр.screenтамбур
политех.screen afterglowпослесветене на екран
политех.screen analysisгранулометричен анализ
обог.screen apeпресевна машина
политех.screen apertureразмер на отворите на сито
политех.screen areaработна повърхност на сито
политех.screen blockполирг
политех.screen blockрастерно клише
политех.screen brecciaотломъчна брекча
политех.screen brightnessяркост на екран
политех.screen brillianceяркост на екран
тлв.screen burningпотъмняване на екрана
политех.screen capacityпроизбодителност на сито
хидр.screen cleanerустройство за почистване решетки
тлв.screen colour characteristicцветна характеристика
полигр.screen distanceразстояние между плоскостите на растера и светочувствителния слой
добави значение или превод тук