deck scraper

  • Обща политехника
  • шабър във вид на триъгълна пластина
145 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.ash-pan scraperгребло за обиране на пепел
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.bearing scraperшабър за плъзгащи лагери
политех.blunt scraperплосък тъпонос шабър
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.box scraperшабър-скоба с две дръжки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
политех.cable scraperвъжен скрепер
политех.cabledrag scraperвъжен скрепер
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cant scraperтристранен шабър
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.carbide-tipped scraperшабър с твърдосплавна пластинка
политех.carbon scraperстъргалка за почистване на нагар
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.crawler scraperскрепер на гъсеничен ход
политех.crescent scraperдъгообразен скрепер
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.dragline scraperдраглайн-екскаватор
авто.flat deck truckбордови
политех.flat scraperплосък шабър
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.fluted scraperшабър с надлъжни канали
политех.folding scraperшарнирно сгъващ се скрепер
политех.four-square scraperчетиристранен шабър
политех.half-round blunt scraperполукръгъл тъпонос шабър
политех.hand scraperръчен шабър
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.heart scraperсърцевиден шабър
политех.hoe scraperгреблов скрепер
политех.hoe-type scraperгреблов скрепер
политех.hook scraperизвит крив шабър
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.mark scraperчертилка
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.mill blunt scraperплосък тъпонос шабър
политех.motorized scraperтракторен скрепер
политех.moulding scraperлиния за изравняване на леярски форми
политех.mud scraperгребло за почистване на транспортна лента от кал
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.oil scraperмаслен пръстен
тех.oil scraper ringмаслоотбоен
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.ore scraperрудничен скрепер
политех.orlop deckорлопдек
политех.pipe scraperчетка за прочистване на тръби
мор.poop deckют
политех.power scraperмеханизирано приспособление за шаброване
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.road scraperпътен скрепер
политех.round blunt scraperкръгъл тъпонос шабър
scraperгрейдер (машина за чистене на път)
scraperлош цигулар, стъргач, (лош) бръснар
тех.scraperшабър
тех.scraperшабер
тех.scraperскребков
тех.scraperскрепер, шабър
тех.scraperгреблов
мин.scraperлъжица
политех.scraperшабровчик
scraperстъргалка, стъргало (за обувки и пр.)
стр.scraperскрепер
политех.scraper apronзадна стена на скреперна кофа
политех.scraper bladeнож на скрепер
политех.scraper bladeгребен на скрепер
мин.scraper bodyкорпус на скрепер
мин.scraper boxскрепер-струг
политех.scraper capacityпроизводителност на скрепер
политех.scraper conveyorгреблов транспортьор
мин.scraper deflectorнаправляваща ролка на скенер
политех.scraper loaderлопатъчна товарачна машина
стр.scraper machineскрепер
политех.scraper ringмаслен бутален пръстен
тех.scraper-typeскребков
политех.shovel scraperлопата-гребло
политех.side scraperканавкокопачка
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.three-cornered scraperтристранен шабър
политех.three-edged scraperтристранен шабър
политех.three-square scraperтристранен шабър
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.triangular scraperтристранен шабър
политех.tube scraperчетка за прочистване на тръби
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
политех.wheel scraperколесен скрепер
добави значение или превод тук