tilt-deck trailer

  • Обща политехника
  • ремарке с обръщаща се платформа
148 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.antenna tilt switchпревключвател на наклона на антена
авто.auto transport trailerавтовоз
политех.automobile trailerавтомобилно ремерке
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.canopy trailerремарке със закрита каросерия
авто.car carrier trailerавтовоз
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car-carrying trailerавтовоз
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.closed-top trailerремарке със закрита каросерия
политех.container trailerремарке-контейнеровоз
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.cranked-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.driving trailerремарке с пост за управление
политех.drop-frame trailerнискорамно ремарке за превозване на тежки неделими товари
политех.dump trailerремарке-самосвал
политех.error of tiltгрешка на наклона
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.for-and-aft tiltнадлъжен наклон
тлв.frame tiltизкривяване на кадър
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lateral tiltнапречен наклон
политех.lorry trailerремарке на товарен автомобил
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiwheel trailerмногоколесно ремарке
политех.non-tilt mixerнеобръщаща се бъркачка
политех.object deckобектна колода
политех.open-top trailerремарке с открита каросерия
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
трансп.robo trailerробокар
трансп.roll on-roll off roll-trailerро-ро
политех.roll trailerтранспортна платформа-ремарке
трансп.roll-trailerро-ро платформа
политех.roll-trailer rollingоткриита транспортна платформа, снабдена само със задни колела
политех.self-emptying trailerсаморазтоварващо се ремарке
авто.semi-trailerполуремарке
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
tiltтежък механичен чук (и TILT-hammer)
tiltнападам с насочено копие
tiltнаклон, навеждане, (движение в) наклонено положение
tiltнавеждам (се), накланям (се), накривявам (се), килвам (се)
tiltкова
tiltкатурвам се, прекатурвам (се), преобръщам (се) (over)
tilt(at) full tilt - с всички сили, с най-голяма бързина, стремително
ист.tiltнападане с насочено копие, удар с копие, турнир
геол.tiltизкривявам (се)
тех.tiltнаклоняем
политех.tiltнаклонявам се, навеждам се, преобръщам се, кова с боен чук
политех.tiltнаклонено положение, боен чук
жп.tilt a railнаклонявам навътре релси
политех.tilt a railпридавам вътрешен наклон на релси
политех.tilt autosynселсин за наклона
тех.tilt bracketстойка за стена
политех.tilt clothбрезент
политех.tilt clothдок
жп.tilt gaugeшаблон за измерване вътрешния наклон на релси
политех.tilt indicatorнаклонометър
под.-тр.tilt mechanismкантовател
тлв.tilt mixerкомпенсатор на деформирането на кадъра
политех.tilt mixerобръщаща се бъркачка
жп.tilt of railнаклон навътре на релси
политех.tractor trailerтракторнр ремарке
trailerчовек, който върви по дирите на някого/нещо
trailerремарке (и на лека кола), караван
trailerвлачещо се растение, мустаче, ластар (на ягода)
авто.trailerавтотрейлер
авто.trailerприцеп
авто.trailerавторемарке
изч.trailerтилов запис
филм.trailerтрейлър
политех.trailer carремарке
политех.trailer coachприкачваем вагон
политех.trailer coachремарке
кино.trailer filmракорд
изч.trailer recordтилов запис
политех.trailer-mountedмонтиран на ремарке
политех.truck trailerремарке на товарен автомобил
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
рад.wave tiltнаклон на вълна
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук