deck bolt

  • Обща политехника
  • болт с плоска цилиндрична глава
199 допълнителни резултата:
политех.adjuster boltнатягащ болт
политех.adjuster boltрегулиращ болт
политех.after deckкърмова палуба
политех.anchor boltанкерен болт
политех.angled deckъглова самолетна палуба
тех.arbor boltимбусен болт
политех.around boltфундаментален болт
политех.assembling boltмонтажен болт
политех.attachment boltсъединителен болт
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.ball-headed boltболт със сферична глава
политех.barb boltанкерен болт
политех.bay boltанкерен болт
политех.binder boltболт за лагерен капак
политех.binder boltболт с т-образна глава, стопорен болт
политех.black boltнеобработен болт
политех.blank boltненаряван болт
воен.blowback boltсвободен затвор
политех.boat deckпалуба за лодки
boltBOLT upright изправено, с изпънат гръб
boltмълния, гръм
boltхукване, побягване, избягване
boltизгълтвам/излапвам набързо
boltзаключвам, залоствам (врата), to BOLT someone in/out заключвам някого вътре/навън
boltпресявам, отсявам (брашно) през сито
boltрезе, мандало, лост, затвор (на оръжие)
boltизлапване набързо
boltстягам/притягам с болтове
boltхуквам, избягвам, офейквам
boltпроучвам, разследвам
boltокови (за крака)
boltизбъбрям, изтърсвам
boltсноп (от върбови вейки, тръстика)
ист.boltстрела
тех.boltболтов
тех.boltболт
политех.boltзакрепвам с болт
политех.boltшпилка
boltтоп, руло (плат, тапети и пр.)
boltнапущам, изоставям (партия и пр.)
разг.boltоплюсквам
разг.boltопрасквам
политех.bolt chiselсекач с тясно острие
политех.bolt circleокръжност с отвори за болтове
политех.bolt clipperклещи за рязане на арматура
политех.bolt cutterмашина за нарязване на болтове
политех.bolt dieщампа за коване на болтове
политех.bolt dieвинтонарезна плашка
политех.bolt headerмашина за формуване на глави
политех.bolt jointболтово съединение
жп.bolt lockзадвижваща контролна заключалка
воен.bolt mechanismзатворен механизъм
политех.bolt onзакрепвам с ботл
политех.bolt pinщифт
политех.bolt pinнапречен клин
политех.bolt pressпреса за щамповане на болтове
политех.bolt retentionосигурителен елемент срещу саморазвиване на болт
политех.bolt stapleухо на болт
политех.bolt stockболтова стомана
политех.bolt timberбичен дървен материал
политех.bolt togetherзакрепвам с болт
политех.bolt tongsковашки клещи за изковаване на болтове
политех.bolt toothцевен зъб
политех.bolt upзавинтвам
политех.bolt upзатягам, закрепвам с болт
политех.bolt wireтел за изработване на болтове с малък диаметър
политех.bolt-clippersболтови клещи
политех.bolt-locking deviceпредпазно устройство против саморазвиване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bright boltобработен болт
политех.buffer boltбуферен прът
политех.bulkhead deckглавна палуба
политех.butterfly boltкрилчат болт
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-headed boltболт с полусферична глава
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cap boltскрепителен винт
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.catch boltстопорен болт
политех.catch boltстопорен щифт
политех.chain boltверижен болт
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clamp boltзатягащ болт
политех.clamping boltзатягащ болт
политех.coach boltвинт за дърво
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.conical boltконусен болт
политех.connecting boltсъединителен болт
политех.construction boltмонтажен болт
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.copper boltмеден болт
политех.copper boltпоялник
политех.cotter boltболт с клиновидна глава
политех.countersunk boltболт със скрита глава
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.crab boltсъединителен анкерен болт
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup nib boltболт с полукръгла глава и зъб
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.die-bolt cutterплашкова болтонарезна машина
политех.distance boltдистанционен болт
политех.dog boltшарнирен болт
политех.door boltрезе на врата
политех.dormant boltболт със скрита глава
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.double-end boltшпилка
политех.dowel boltшлифовеан болт
политех.drag boltтегличен болт
политех.draw boltтегличен болт
политех.draw-in boltболт за затягане на фрезови дорници
политех.drift boltанкерен болт
политех.drift boltклин за избиване
политех.driving boltпалец на сърце
политех.drop boltшарнирен болт
жп.electric bolt lockелектрическа контролна заключалка
политех.erection boltмонтажен болт
мин.expansion sleeve boltщанга с разпорна гайка
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
мор.eye-boltобух
политех.fang boltнасечен накерен болт
политех.field boltмонтажен болт
политех.fin-neck boltболт с издатък под главата
политех.fishplate boltболт за челно свързване
политех.fitter boltточно обработен болт
политех.fitter boltпасващ болт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.forelocked boltшплинтован болт
политех.foundation boltфундаментален болт
политех.full-thread boltболт с резба до главата
политех.gib-headed boltболт-кука
политех.gland boltболт за капак на салник
политех.guide boltнаправляващ болт
политех.half-bright boltполуобработен болт
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hanger boltшпилка
мин.headed boltпрът с разширяващо се закотвящо устройство
политех.hex boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-head boltболт с шестостенна глава
политех.hexagon-headed boltболт с шестостенна глава
политех.hinge boltшарнирен болт
политех.hinged boltшарнирен болт
политех.holding-down boltанкерен болт
политех.hook boltболт-кука
тех.hook-boltкука-болтов
политех.hooked boltболт-кука
hub boltболт за главина
политех.in-and-out boltсъединителен болт
добави значение или превод тук