twin-deck

  • Обща политехника
  • двуетажен
160 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.co-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в една посока
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.counter-rotating twin-screw extruderекструдер с два шнека, въртящи се в противоположни посоки
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.gato twin-pair amplifierпревключвател на двойка на гато
политех.gato twin-pair amplifierсхема на гато
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiple-twin cableчетворен кабел
политех.multiple-twin quadчетворка от две двойки усукани изолирани проводници
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
twinсдвоявам
twinслагам на двойки, чифтосвам, съешавам
twinблизначен
twinблизнак, двойник, еш, пълно подобие
twinеднакъв, двоен
twinсдвоен
twinраждам близнаци
тех.twinсдвоен, близначен, двуцилиндров
тех.twinкомплект, състоящ се от две неща
ел.twinдвужилен
тех.twin antennaсдвоена антена
политех.twin cathode ray beamдвоен електронен лъч
политех.twin circuitдвойна линия
политех.twin circuitудвоена верига
авто.twin coachсъчленен автобус
жп.twin coachсъчленен вагон
политех.twin conductorдвужилен проводник
политех.twin conduitдвоен тръбопровод
ел.twin contactдвоен контакт
политех.twin crystalсдвоен кристал
политех.twin crystalкристал близнак
политех.twin cylindersсдвоен цилиндър
политех.twin diodeдвоен диод
политех.twin elbowдвойно коляно
политех.twin engineдвуреден двигател
политех.twin feederдвупроводен фидер
политех.twin flight lockдвукамерен двоен шлюз
хидр.twin gateдублиран затвор
политех.twin girderсдвоена греда
тлф.twin jackсдвоено гнездо
ез.twin languageкриптофазия
ез.twin languageидиоглосия
политех.twin lockдвоен шлюз
ел.twin lugсдвоена крайна клема
ел.twin plugдвуконтактен щепсел
политех.twin screwдвоен шнек
политех.twin tableзавъртаща се маса
политех.twin triodeдвоен триод
авт.twin-chokeдвудифузьорен
тех.twin-circuitдвуконтурен
ел.twin-circuitдвуверижен
политех.twin-concentric cableдвужилен концентричен кабел
политех.twin-concentric cableдвужилен кабел
политех.twin-coreдвужичен (за кабел)
политех.twin-crankshaft engineдвигател с два колянови вала
политех.twin-crystal formationобразуване на кристали-близнаци
политех.twin-cylinderдвуцилиндров
политех.twin-cylinderс два цилиндра
политех.twin-cylinderсдвоен цилиндър
политех.twin-diode amplifierусилвател с два диода
тех.twin-diskдвудисков
политех.twin-enginedс два двигателя
политех.twin-enginedдвумоторен
политех.twin-fillet welderавтомат за едновременно заваряване на двата шева при т-образно съединение
политех.twin-head augerшнекова сонда със сдвоени бургии
политех.twin-leadдвупроводен
политех.twin-pair amplifierпревключвател на два диода
тех.twin-pillarдвуопорен
под.-тр.twin-pulley blockдвойна макара
политех.twin-rolling millдвувалцова машина
политех.twin-rotor helicopterдвувитлов вертолет
политех.twin-screwдвучервячен
политех.twin-screw extruderдвушнеков екструдер
политех.twin-screw shipдвувинтов кораб
политех.twin-shaft turbineдвувалова турбина
политех.twin-shellс двойна стена
политех.twin-shellдвукорпусен
политех.twin-spindle machineдвувретенна металорежеща машина
политех.twin-splindleдвувретенен
политех.twin-splindleс две вретена
политех.twin-type cableтелефонен кабел с много двойки
политех.twin-walled tubeтръба с двойни стени
политех.twin-wormдучервячен
политех.twin-wormдвучервячен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук