main deck

  • Обща политехника
  • главна палуба
199 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.air mainглавен въздухопровод
политех.air mainвъздушен канал
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
двиг.carburetor main bodyкорпус на карбуратор
двиг.carburettor main bodyкорпус на карбуратор
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.collecting mainсъбирателен тръбопровод
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.dead-end mainглух тръбопровод
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.delivery mainглавен тръбопровод
политех.distributing mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.distribution mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.exhaust-steam mainизпускателен паропровод
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.force mainнапорен тръбопровод
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.heating mainотоплителна магистрала
политех.hot-blast mainвъздухопровод за вдухване на горещ въздух
ел.inner mainнеутрален проводник
политех.lighting mainосветителна мрежа
политех.lower deckдолна палуба
mainглавна/най-важна част
mainглавен водопровод/газопровод/електропровод/кабел, магистрала, колектор
mainхазартна игра със зарове
mainглавен, основен, най-важен
mainборба между петли
mainсилен, мощен
мор.mainгротмачта
лит.mainокеан, открито море
лит.mainmainland
политех.mainглавен, основен
политех.mainмагистрален
мин.main angleглавна диагонална галерия
политех.main anodeглавен анод
политех.main bangсондиращ сигнал
политех.main beamглавна греда
политех.main bearingосновен лагер
политех.main beltглавна транспортна лента
main bodyядро
политех.main boomглавна греда на подемен кран
геол.main bottomкоренна скала
политех.main braceглавна връзка
политех.main cableмагистрален кабел
политех.main carriageнадлъжна шейна на супорт
политех.main characteristicглавен признак
политех.main circuitглавна верига
политех.main circuitтокова верига
политех.main cleatглавен кливаж
политех.main colourглавен цвят
политех.main computerглавен компютър
ел.main contactглавен контакт
политех.main crankглавно коляно
мин.main deepглавен уклон
политех.main directionглавно направление
политех.main dischargeглавен разряд
тлф.main distribution frameглавен разпределител
политех.main drainглавен дренажен колектор
политех.main driveглавно задвижване
политех.main effectосновен ефект
политех.main electrodeглавен електрод
политех.main feedмагистрална линия
политех.main fellingглавна сеч
политех.main fieldглавно поле
политех.main fieldполе на възбудителната намотка
мин.main floorосновен хоризонт
политех.main floorзаден под
политех.main frameглавна рамка
политех.main frameглавен шпангоут
комп.main frame computerцентрален компютьр
политех.main fuelосновно гориво
мин.main gangwayглавна извозна галерия
политех.main gapглавна разрядна междина
политех.main gearглавна предавка
политех.main headlightглавен фар
политех.main inputосновен вход
политех.main jetглавен жигльор
политех.main kiln roomосновна зона на пещ
мин.main lateralосновна извозна галерия
политех.main lineглавна линия
политех.main memoryосновна памет
политех.main motionглавно движение
политех.main networkглавна мрежа от геодезични точки
политех.main outlet ditchглавен отводнителен канал
политех.main patentосновен патент
мин.main payглавен продуктивен пласт
политех.main pinцентрална шийка
политех.main pipeмагистрална тръба
политех.main pipeглавен тръбопровод
политех.main pipelineглавен тръбрпровод
ел.main poleглавен полюс
политех.main processorуправляващ процесор
политех.main quantum numberглавно квантово число
геол.main reefосновна жила
тлф.main repeater sectionглавен усилвателен участък
политех.main resonanceосновен резонанс
мин.main returnглавна изходяща вентилационна струя
политех.main roadмагистрален път
политех.main rotorносещ ротор
политех.main routeосновно направление
политех.main saddleнадлъжна шейна на супорт
мор.main sailгрот
политех.main sequence starзвезда от главна редица
политех.main sewerглавен колектор
политех.main shaftхоризонтален вал
политех.main shaftосновен вал
политех.main shopглавно отделение на цех
политех.main slideглавен шибър
политех.main spanглавен отвор
политех.main spindleглавно вретено
мин.main splitглавен клон
политех.main springходова пружина
политех.main springглавна пружина
политех.main stationглавна станция
политех.main stepчерупка на основен лагер
политех.main storageглавен склад
политех.main storageосновна памет
политех.main storeглавен склад
политех.main switchглавен прекъсвач
политех.main tankглавен резервоар
изч.main terminalцентрален терминал
ак.main trackосновен запис
изч.main trackосновна пътечка
политех.main trackглавен релсов път
политех.main traverseосновен ход
политех.main trunk sewerглавен колектор
политех.main turbineглавна турбина
политех.main unitосновен агрегат
политех.main unitизточник на захранване
политех.main valveглавен клапан
политех.main variableглавна променлива
политех.main veinглавна жила
политех.main wallглавна стена
политех.main waterвода от водопроводната мрежа
мор.main yardгротрея
тлф.main-battery circuitверига на главната батерия
политех.main-battery circuitлинейна верига
политех.main-line electrificationелектрификация на магистрала
жп.main-line haulageмагистрални превози
политех.main-line locomotiveлокомотив за движение по главни жп линии
жп.main-line serviceвлакове за далечно пътуване
политех.main-line serviceмагистрално движение
политех.main-line trafficмагистрално движение
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
добави значение или превод тук