flush deck

  • Обща политехника
  • непрекъсната палуба
129 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
flushпридошъл, изпълнил коритото си (за река), пълен до ръба/горе
flushпромиване (на канал)
flushнахлувам, качвам се (в лицето-за кръв)
flushнаравно, изравнено
flushизблик (на чувства), опиянение
flushвъзбуждам, вьодушевявам
flushвдигане, излитане (на птици-при лов)
flushравен, изравнен, на еднакво равнище (за плоскост) (with с)
flushприлив на кръв, изчервяване, руменина, почервеняване (на лицето)
flushправо, направо
flushизбива ме горещина
flushято птици, излитащи едновременно
flushсилен, здрав
flushбързо разпъпване, разлистване, бърз растеж
flushкарти от същата боя
flushизобилие
flushсилна струя
flushчервендалест
flushзачервявам се, изчервявам се, почервенявам, заруменявам, карам да се изчерви, пламвам (за лице)
сп.flushвдигнато (подплашено) ято от птици
сп.flushизлитам внезапно, вдигам се, подплашвам се (за птици)
лит.flushсияние, заря
леяр.flushизтакам шлака
политех.flushизмивам
политех.flushпромивам, продухвам
flushзаливам, наводнявам (ливада и пр.), изпълвам
flushпромивам (със силна струя вода-канал и пр.). (и с out)
flushбликвам, бликам, тека обилно, шуртя, струя (се) (обик. с forth, out, up)
flushразцвет (на сили, младост и пр.), свежест, сила
политех.flush boltрезе на врата
политех.flush boxкутия за скрит монтаж
политех.flush bushingкондукторна втулка без стъпало
политех.flush jointсъединение без усилвания
политех.flush jointзагладен шев
политех.flush mountingскрит монтаж
политех.flush panelплот на врата
политех.flush panel dookплоска врата
политех.flush pipeпромивна тръба
политех.flush receptacleскрита щепселна кутия
политех.flush rivetнит със скрита глава
политех.flush switchпрекъсвач за скрита инсталация
политех.flush trackрелсов път на ниво с пътната настилка
политех.flush weldнормален заваръчен шев
политех.flush-headed boltболт със скрита глава
политех.flush-mountedмонтиран наравно
политех.flush-out valveизравнителен вентил
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
политех.folding flush handleдръжка, намираща се в тялото на уред
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
геол.mud-flush boringсондиране с промивка от глинест разтвор
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук