car deck

  • Железопътен термин
  • под на вагон
  • Обща политехника
  • автомобилна палуба на ферибот
198 допълнителни резултата:
политех.accumulator carелектрокар
политех.after deckкърмова палуба
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
политех.amphibian carамфибия
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.ballast carвагон за баласт
авто.battery carелектромобил
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
carкола, автомобил
carвагон
carтрамвай
carкола
carкабина
лит.carколесница
авто.carавтокъща
авто.car accessoryавтоаксесоар
авто.car accidentавтопроизшествие
мин.car arresterловител на руднични вагонетки
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finishingавтобояджийство
авто.car breakersавтоморга
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
мин.car changerустройство за замяна на пълните вагонетки с празни
авто.car cosmeticавтокозметичен
авто.car cosmeticsавтокозметика
жп.car couplerспряг
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
авто.car crashавтокатастрофа
разг.car dealerавтокъщаджия
ик.car dealershipавтоборса
авто.car diagnosticавтодиагностичен
авто.car diagnosticsавтодиагностика
авто.car expertавтоексперт
политех.car ferryферибот за автомобили
авто.car fleetавтопарк
политех.car frameшаси на автомобил
авто.car haulerавтовоз
политех.car jackвагонен крик
авто.car manufacturerавтомобилостроител
авто.car manufacturerавтопроизводител
авто.car manufacturingавтомобилостроителен
авто.car mix-upавтомеле
ам.car paradeавтошествие
политех.car parkпаркинг за автомобили
мин.car passприспособление за обмен на вагонетки
авто.car pell-mellавтомеле
авто.car poolавтопарк
car processionавтошествие
политех.car radioавтомобилен радиоприемник
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.car receiverавтомобилен приемник
авто.car repair shopавтосервизен
авто.car repair shopавтосервиз
жп.car retarderвагонозадържател
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
политех.car shedвагонно депо
авто.car simulatorавтосимулатор
политех.car springавтомобилен ресор
car theftавтокражба
car thiefавтокрадец
разг.car thiefавтоапаш
разг.car thiefавтоджамбазин
жп.car transporterавтовоз
авто.car transporter truckавтовоз
авто.car tuningавтотунинг
политех.car unloaderмашина за разтоварване на вагони
авто.car washавтомивка
авто.car-carrying trailerавтовоз
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
car-parkпаркинг
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.car-repair trackвагоноремонтен коловоз
авто.car-washавтомивка
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.cattle carавтомобил за превозване на добитък
политех.cistern carавтомобил-цистерна
политех.compartment carпътнически вагон
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.delivery carавтомобил за доставка на стоки
политех.derrick carвагон с монтиран на него кран
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.dummy carсамоходна количка
политех.dump carсаморазтоварващ се вагон
политех.dump carавтомобил-самосвал
политех.dump carвагон-самосвал
авто.electric carелектромобил
политех.electric carелектрокар
политех.estate carкомби
авто.estate-carкомби (кола)
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.forward-dump carтоварен автомобил с обръщащ се напред кош
жп.four-carчетиривагонен
политех.freight carтобарен автомобил
политех.gable-bottom carвагонетка с двустранно странично разтоварване през дъното
политех.gondola carвагон-гондола
авто.Google carгугълмобил
политех.grandy carвагонетка тип гренди
политех.gravel carвагон за баластра
мин.grip carводеща вагонетка
политех.half-track carполугъсеничен автомобил
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.high-capacity carтежкотоварен автомобил
политех.high-sided open carвагон-гондола
политех.hopper carхопер
hopper-carхопер
леяр.ladle carколичка за кофи
политех.light carлек малолитражен автомобил
политех.light-railway carтеснолинеен вагон
политех.low-sided carтоварна платформа с ниски странични стени
политех.lower deckдолна палуба
политех.mail carпощенски автомобил
политех.main deckглавна палуба
мин.man carвагонетка за превоз на хора
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.mine car cleanerустройство за почистване на вагонетки
политех.motor carавтомобил
политех.motor carмоторен вагон
ик.motor car companyавтофирма
авто.motor car diagnosticsавтодиагностика
авто.motor car expertавтоексперт
политех.motor car setавтомобилен радиоапарат
авто.motor car tunnelавтотунел
motor-car administrationавтоадминистрация
политех.motor-car engineавомобилен двигател
политех.motor-car jackавтомобилен крик
добави значение или превод тук