boat deck

  • Обща политехника
  • палуба за лодки
127 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
boatвозя се на/карам лодка
boatтоваря лодка/кораб
boatлодка, кораб, параход, плавателен съд
boatпревозвам по вода
boatсъд с форма на лодка
мор.boatлодъчен
хим.boatладийка
политех.boat derrickстрела на корабен кран
политех.boat hoistкорабен винт
политех.boat panладийка
boat raceсъстезание с лодки
политех.boat scaffoldпонтонно скеле
политех.boat-tailed bulletкуршум с аеродинамична основа
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo boatтоварен кораб
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.derrick boatплаващ кран
политех.distant-control boatкатер който се управлява по радиото
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.drag boatзамагребачка
ferry-boatферибот
политех.fire boatпротивопожарен кораб
политех.fishing boatриболовен кораб
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
ав.flying boatводосамолет
мор.gliding boatглисер
политех.guard boatстражеви катер
кораб.gun boatканонерка
мин.gun boatвагонетка с обръщащ се кош
политех.gun boatобръщаща се вагонетка
политех.hangar deckхангарна палуба
сп.ice boatбуер
политех.life boatспасителна лодка
кораб.long-boatбаркаса
политех.lower deckдолна палуба
политех.mail boatпощенски кораб
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
сп.outboard motor boatскутер
трансп.passage boatпаром
политех.planing boatглисер
мор.poop deckют
политех.power boatмоторна лодка
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.river boatречен кораб
row-boatгребна лодка
политех.rowing boatгребна лодка
политех.sail boatплатноходка
политех.sail boatветроход
политех.sailing boatветроход
политех.sein boatсейнер
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
мор.skimming boatглисер
small boatкорабче
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tow boatвлекач
политех.tow boatбуксир
политех.tug boatбуксир
политех.tug boatкораб-влекач
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук