decking

  • украса
  • съществително
  • дървена платформа
  • Обща политехника
  • покритие
1 допълнителни резултата:
мин.decking equipmentсъоръжения за натоварване и
добави значение или превод тук