deck-brake

  • Корабостроене и корабоплаване
  • спирачно устройство на самолетната палуба
199 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.air-operated brakeвъздушна спирачка
политех.air-operated hydraulic brakeпневмохидравлична спирачка
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.back-pedalling brakeспирачка, която действа при обратно натиснат педал
политех.band brakeлентова спирачка
политех.belt brakeлентова спирачка
политех.block brakeчелюстна спирачка
политех.boat deckпалуба за лодки
brakeчукам, мъна (лен, коноп)
brakeбранувам
brakeмъналка
brakeспирачка
brakeголяма брана
текст.brakeмъначка на лен
политех.brakeчукам лен
политех.brake actionспиране
политех.brake applicationзадействуване на спирачна система
политех.brake armспирачен лост
политех.brake assemblyспирачна система
политех.brake bandспирачна лента
политех.brake barспирачен лост
политех.brake beamспирачен лост
политех.brake cableспирачно въже
политех.brake camгърбица на спирачен барабан
политех.brake clevisвилка от механизма за затягане на спирачката
политех.brake coneспирачен конус
политех.brake crankспирачна ръчка
политех.brake cylinderспирачен цилиндър
политех.brake diskспирачен диск
политех.brake drumспирачен барабан
политех.brake drum hubглавина на спирачен барабан
политех.brake dynamometerдинамометрична спирачка
политех.brake electromagnetспирачен електромагнит
политех.brake expanderзадействуваща гърбица на спирачка
политех.brake gearспирачен механизъм
политех.brake gearспирачка
политех.brake governingрегулатор със спирачка
политех.brake headспирачна обувка
политех.brake holder blockспирачна челюст
политех.brake hoopспирачна лента
политех.brake horsepowerспирачна мощност
политех.brake leverспирачен лост
политех.brake loadспирачен товар
политех.brake motorспирачен двигател
политех.brake parachuteспирачен парашут
политех.brake pedalспирачен педал
политех.brake pipeвъздухопровод на въздушна спирачна система
политех.brake pistonбутало на спирачен цилиндър
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.brake pressureналягане при спиране
политех.brake pulleyспирачен барабан
политех.brake pulleyспирачна шайба
политех.brake push rodспирачен лост
политех.brake ratchetзапиращ механизъм с храпово колело
политех.brake resistanceспирачно съпротивление
политех.brake rocketспирачна ракета
политех.brake rodспирачен лост
политех.brake scotchспирачен клин
политех.brake screwспирачен винт
политех.brake shaftспирачен вал
политех.brake shoeспирачна челюст
политех.brake slipperспирачна челюст
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.brake spindleспирачен вал
политех.brake springспирачна пружина
политех.brake strapспирачна лента
политех.brake surfaceспирачна повърхнина
политех.brake testизпитване на спирачки
политех.brake testerуредба за изпитване на спирачки
политех.brake torqueспирачен момент
политех.brake torqueусукващ момент при спиране
политех.brake valveклапан на пневматична спирачка
политех.brake wheelспирачно колело
политех.brake-band clevisпрът за затягане на лентова спирачка
политех.brake-field tubeелектронна лампа със спирачно поле
политех.brake-rod yokeвилка на спирачен тегличен прът
политех.brake-shoe pin bushingлагер на спирачна челюст
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
политех.cable-operated brakeмеханична спирачка задействаща се с телено важе
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cam brakeгърбична спирачка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.centrifugal brakeцентробежна спирачка
политех.chain brakeверижна спирачка
политех.cheek brakeчелюстна спирачка
политех.clasp brakeдискова спирачка
политех.coaster brakeспирачка с празен ход
политех.compressed-air brakeвъздушна спирачка
политех.cone brakeконусна спирачка
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.counterweight brakeспирачка с противотежест
политех.dead-weight brakeспирачка с противотежест
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.differential brakeдиференциална спирачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.double-block brakeдвучелюстна спирачка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.drum brakeбарабанна спирачка
политех.dynamometer brakeдинамометрична спирачка
политех.eddy-current brakeелектрическа спирачка, почиваща на принципа на вихровите токове
политех.emergency brakeаварийна спирачка
политех.expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
политех.external contracting brakeспирачка с външни челюсти
политех.fabric brakeспирачка с фрикционни накладки
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.fluid brakeхидравлична спирачка
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.foot brakeкрачна спирачка
авто.free-wheel brake rollerролка на механизъм за свободен ход
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.friction brakeфрикционна спирачка
политех.hand-lever brakeръчна спирачка
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hoisting gear brakeспирачка на подемен механизъм
политех.holding brakeзастопоряваща спирачка
hydraulic brakeхидравлична спирачка
политех.internal-expanding brakeспирачка с разтварящи се челюсти
политех.lever brakeлостова спирачка
политех.lifting brakeспирачка на подемен механизъм
политех.link brakeлентова спирачка с дървени накладки
политех.load brakeспирачка на подемен механизъм
политех.load pressure brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
политех.load reaction brakeспирачка, която се задейства от теглото на товара
политех.lower deckдолна палуба
политех.magnetic brakeмагнитна спирачка
политех.main deckглавна палуба
политех.make-and-brake currentпрекъснато-продължителен ток
политех.maley brakeелектромеханична спирачка
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiple-disk brakeмногодискова спирачка
политех.object deckобектна колода
политех.oil brakeмаслена спирачка
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
авто.parking brakeръчна спирачка
политех.pedal brakeкрачна спирачка
политех.pneumatic brakeпневматична спирачка
мор.poop deckют
политех.power brakeмеханична спирачка
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
жп.rail brakeвагонозадържател
политех.regulating brakeрегулираща спирачка
политех.rim brakeспирачка, която действа на венеца
политех.safety brakeпредпазна спирачка
политех.safety brakeаварийна спирачка
политех.screw brakeвинтова спирачка
добави значение или превод тук