metal deck floor

  • Обща политехника
  • междуетажна плоча с метална настилка
200 допълнителни резултата:
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the ground floorнадпартерен
политех.accumulator metalакумулаторен метал
политех.acid-resistant metalкиселиноустойчив метал
политех.added metalдопълнителен метал
политех.admiralty metalадмиралтейски месинг
политех.after deckкърмова палуба
политех.alkali metalалкален метал
политех.alkali-earth metalалкалоземен метал
политех.alkali-metal cationкатион на алкален метал
политех.alkali-metal saltсол на алкален метал
политех.alkali-metal silicateсиликат на алкален метал
политех.alkaline-earth metalалкалоземен метал
политех.all-metalизцяло метален
политех.all-metal bodyметален корпус
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.alloying metalлегиращ метал
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.antifriction metalантифрикционна сплав
мин.arched floorобратен свод
политех.arched floorсводово покритие
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.asphalt-mastic floorпод с асфалтова замазка
политех.assembly floorмонтажен цех
политех.assembly floorплощадка за монтиране
политех.attic floorтаван
политех.attic floorмансарден етаж
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.babbit metalбабит
политех.backing metalметал за заливане
политех.backing metalосновен метал
политех.ballasted floorбаластрово легло върху жп мост
политех.base metalосновен метал
политех.base metalнеблагороден метал
политех.basement floorсутерен
политех.basic metalнеблагороден метал
политех.basic metalосновен метал
политех.bearing metalлагерна сплав
политех.bed-metal oreстанит
политех.bell metalкамбанен бронз
политех.benzenoid-metal complexбензеноид-метален комплекс
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.boot floorпод на багажник
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.britannia metalкалаена сплав
политех.bulkhead deckглавна палуба
политех.cab floorпод на кабината на водача
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.cast metalлят метал
политех.ceramic metalметалокерамична сплав
тех.ceramic-metalметалокерамика
политех.ceramic-metal alloyметалокерамична сплав
политех.charging floorплощадка за зареждане
политех.china-metalдекоративна керамика
политех.clad metalбиметал
политех.clad metalплакиран метал
политех.clinker floorклинкерно дюшеме
политех.coinage metalмонетна сплав
политех.composite floorсъставна междуетажна плоча
тех.composite metalбиметал
политех.composite metalплакиран метал
тех.composition metalбиметал
политех.composition metalсплав на мед с цинк
тех.compound metalбиметал
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.concrete floorбетонен под
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.counter floorчерен под
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
политех.crude metalнепреработен метал
политех.crude metalметал с примеси
политех.cutting metalтвърда сплав за обработка на метали чрез рязане
политех.cutting metalметал за изработване на режещи инструменти
политех.dead floorчерен под
политех.deal floorдъсчен под
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.delta metalантифрикционен месинг
политех.deposited metalвложен метал
политех.direct metalметал, получен направо от рудата
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.dow metalсплав на магнезиева основа, съдържаща алуминий, манган и цинк
хидр.downstream floorрисберма
политех.dozzle metalгорен край на слитък
тех.dual metalбиметал
политех.duplex metalбиметал
политех.duplex metalплакиран метал
политех.dutch metalсплав от мед и цинк
политех.electrolytic metalелектролитен метал
политех.electropositive metalелектроположителен метал
политех.emergency metalметал заместител
политех.ferromagnetic metalферомагнитен метал
мет.ferrous metalчерен метал
политех.filler metalдопълнителен метал
политех.fine metalрафиниран метал
политех.finishing metalлегиращ метал
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
авто.flat deck truckбордови
политех.flat metal slitting sawплосък циркуляр
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
floorниско ниво (на цени), долен лимит/граница
floorпод
floorпоставям под/дюшеме/паркет/плочки
floorстаж
floorозадачавам, смайвам, обърквам
floorдъно (на море)
геол.floorетаж
мин.floorдолнище
политех.floorмеждуетажна плоча
политех.floorхоризонт
политех.floorнастилам
floorпод, дюшеме (на стая и пр.), настилка
floorпартер (в зала, борса, съд и пр.)
стр.floorмеждуетажен
хидр.floor baffleводобоен кей
политех.floor beamнапречна греда на мостово покритие
политех.floor beamгреда на междуетажна плоча
политех.floor blockводобоен бетонен блок
политех.floor boardперваз между под и стена
политех.floor contactконтакт на пода
политех.floor coveringподова настилка
политех.floor depthконструктивна височина на мост
политех.floor grinderпаркетошлифовъчна машина
мин.floor heaveподуване на долнище
политех.floor insulatorпроходен изолатор през под
политех.floor machineмашина, монтирана на пода
политех.floor mouldлеярска форма в пода
мет.floor mouldingпочвено формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.floor mountingмонтаж на пода
арх.floor planетажно разпределение
политех.floor plateметална подова плоча
политех.floor relayетажно реле
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.floor screenгранулатор
политех.floor slabетажна плоча
политех.floor spaceподова площ
политех.floor spaceнеобходима площ
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.floor tileплочка за подова настилка
орг.floor tilerфаянсаджия
орг.floor tilerплочкаджия
стр.floor tilerплочкаджийски
стр.floor tilerфаянсаджийски
политех.floor toppingподова настилка
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
политех.floor-operatedуправляван от пода
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.floor-stand machineмашина, монтирана на пода
политех.floor-switchкрачен контакт
добави значение или превод тук