deck start

  • Обща политехника
  • излитане от палубата на кораб
143 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
ел.autotransfomer startпускане посредством автотрансформатор
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.capasitor-start motorелектродвигател с кондензаторно пускане
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.catapult startизлитане с помощта на катапулт
политех.cold startпускане в ход на студен двигател
политех.cold-start lampлампа, пускана в студено състояние
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.dead startтръгване от място
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.double-start threadдвуходова резба
политех.easy-to-startлесно пускащ се в движение
сп.false startфалстарт
тех.first start-upпусконаладка
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hot startпускане в ход на топъл двигател
политех.hot-start lampлампа, пускана в нагрято състояние
ел.increment startстъпаловидно пускане
ел.incremental startстъпаловидно пускане
тех.initial start-upпусконаладка
авто.jump startдавам ток на кола (с паднал акумулатор)
политех.line-start motorелектродвигател за директно пускане
политех.load-start motorелектродвигател с пускане под товар
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
non-startнепускане
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.quick-start lampлуминесцентна лампа с моментно запалване
политех.reactor-start motorелектродвигател с пускане чрез реактор
тех.self-startсамопускане
политех.self-start motorдвигател с пусково устройство
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
политех.single-start threadедноходова резба
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.stall startтръгване с изключен двигател
политех.standing startтръгване от място
ав.startизлитам
тех.startпуск
политех.startзадвижвам, потеглям
политех.startпускане в ход
политех.startизлитане
политех.startпускам в ход
политех.start buttonпусков бутон
тлф.start dialling signalакустичен сигнал 'избирай'
политех.start pulseпусков импулс
start runningпотичам
start to squealразврякам се
политех.start upпускам в ход
политех.start up in gearпускам в ход с включена предавка
политех.start-and-stopавтоматично включващ и изключващ
ел.start-controlпусковорегулиращ
ел.start-controlпускорегулиращ
ел.start-controllingпускорегулиращ
ел.start-controllingпусковорегулиращ
изч.start-of-heading characterначален знак
политех.start-of-text characterзнак за начало на текст
тех.start-stopпусковоспирателен
тех.start-stopстартстопен
тлг.start-stopстарт-стопен
тлг.start-stop apparatusстартстопен апарат
политех.start-stop multivibratorзадържан мултивибратор
политех.start-stop transmissionстарт-стопно предаване
start-upстартиране
ик.start-upстартъп
политех.start-up systemсистема за пускане
политех.start-up timeвреме за въвеждане в експлоатация
политех.switch-start lampлампа със стартерно запалване
политех.tape startпускане на лента
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.triple-start threadтриходова резба
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
политех.with dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.with running engine startтръгване с работещ двигател
добави значение или превод тук