auxiliary deck

  • Минно дело
  • спомагателна площадка
126 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
auxiliaryпомощен, допълнителен
auxiliaryпомощни войски/части
политех.auxiliary aditспомагателна подземна галерия
политех.auxiliary airвторичен въздух
политех.auxiliary airдобавъчен въздух
политех.auxiliary angleспомагателен ъгъл
политех.auxiliary anodeспомагателен анод
политех.auxiliary beaconспомагателен светлинен фар
политех.auxiliary blowerспомагателен вентилатор
политех.auxiliary boilerспомагателен котел
политех.auxiliary bondдопълнителна връзка
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
текст.auxiliary camпомощна изплитаща плоча
политех.auxiliary deviceспомагателно устройство
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.auxiliary electrodeспомагателен електрод
политех.auxiliary elementспомагателен елемент
политех.auxiliary equipmentдопълнителна апаратура
политех.auxiliary equipmentспомагателно устройство
политех.auxiliary fanспомагателен вентилатор
политех.auxiliary functionспомагателна функция
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.auxiliary gridвтора решетка
политех.auxiliary headlightспомагателен фар
политех.auxiliary jetдопълнителен жигльор
политех.auxiliary labourспомагателна работа
политех.auxiliary memoryспомагателна памет
политех.auxiliary operationспомагателна операция
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.auxiliary relayспомагателно реле
политех.auxiliary reservoirзапасен резервоар
политех.auxiliary shaftспомагателен вал
политех.auxiliary shipспомагателен кораб
политех.auxiliary stationспомагателна станция
политех.auxiliary steamпара за собствени нужди
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
мин.auxiliary supportспомагателен крепеж
политех.auxiliary trackвременен релсов път
политех.auxiliary transmissionдопълнителна предавателна кутия
политех.auxiliary turbineспомагателна турбина
политех.auxiliary valveспомагателен клапан
мат.auxiliary variableспомагателна променлива
политех.auxiliary viewспомагателна проекция
политех.auxiliary windingпомощна намотка
политех.auxiliary workerспомагателен работник
политех.auxiliary-transformer regulationрегулиране с волтодобавъчен трансформатор
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук