multiple deck cage

  • Обща политехника
  • многоетажна клетка
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.after deckкърмова палуба
among multiple languagesмногоезиков
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.ball cageсепаратор на сачмен лагер
политех.bearing cageсепаратор на лагер
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
cageхвърлям в затвор, държа в арест
cageзатварям/държа в клетка
cageлагер за военнопленници
съкращение.cageCommercial and Government Entity
минер.cageклетка за асансьор, кабина
cageзатвор (и прен.)
cageклетка, кафез (и прен.)
политех.cage antennaцилиндрична антена
мин.cage bailустройство за опаковане на клетка
мин.cage bonnetпредпазен щит на подемна клетка
мин.cage compartmentклетково отделение
политех.cage compoundклетъчно съединение
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cage dipoleцилиндричен дипол
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.cage hoistподемник
политех.cage motorелектродвигател с късо съединен ротор
мин.cage parachuteпарашут
политех.cage rotorкафезен ротор
политех.cage screenограждаща решетка
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
мин.catch a cageспирам клетка на юмруците
политех.chippy cageспомагателна клетка
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple determinationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
политех.common multipleобщо кратно
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double squirrel-cage motorелектродвигател с двукафезен ротор
политех.double-bank cageдвуетажна клетка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.even multipleчетно кратно
политех.faraday cageелектростатичен екран
политех.faraday cageфарадеев кафез
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.form cageскелет от кофраж
политех.freewheel-brake-roller cageсепаратор за ролките на механизъм за свободен ход
политех.full multipleсекциониране при ръчни телефонни централи
тлф.graded multipleстъпално мултиплиране
политех.group with multiple operatorsмултиоператорна група
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hoisting cageкабина на подемна машина
политех.integral multipleцяло кратно
тлв.intermediate multipleраздвоено изображение
политех.j multiple copyекземпляр от многократно размножаване
политех.j multiple copyкопие
хим.law of multiple proportionsзакон за кратните отношения
политех.least common multipleнай-малко общо кратно
тлф.level multipleсноп многократни проводници в една декада
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.man cageкабина за хора
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
multipleсъставен от много части/елементи
multipleмногократен, многоброен, многочислен
мат.multipleкратен
елн.multipleпаралелен
тлф.multipleмултиплирам
политех.multipleмултипълен
политех.multipleмултиплиране
мат.multiple arcкратни дъги
стр.multiple bayмногоотворен
политех.multiple bearingмногократно пеленговане
геол.multiple bedслоен пласт
мин.multiple beltмногослойна лента
политех.multiple binaryкратка двойна звезда
хим.multiple bondвръзка от висок порядък
политех.multiple bond orderвисок порядък на връзка
политех.multiple bondingобразуване на химична връзка с висок порядък
политех.multiple bossсложен щок
политех.multiple chuckingедновременно закрепване на няколко детайла в патронник
изч.multiple circuitмногократна схема
политех.multiple circular sawмногодисков циркуляр
политех.multiple common frame breakerмногополюсен прекъсвач с общ корпус
политех.multiple condenserкондензаторен агрегат
ел.multiple connectionпаралелно свързване
ел.multiple connexionпаралелно свързване
политех.multiple correlationмножествена корелация
политех.multiple curvilinear correlationмножествена нелинейна корелация
политех.multiple dieмногощемпелна преса
геол.multiple dikeсложна дайка
политех.multiple dipoleантенна система
политех.multiple disintegrationразклонено разпадане
инф.multiple documentмногодокументен
политех.multiple drillingпробиване с многовретенна пробивна машина
геол.multiple dykeсложна дайка
политех.multiple echoмногократно ехе
политех.multiple electrometerмногокамерен електрометър
политех.multiple emulsionхетерогенна емулсия
политех.multiple errorмногократна грешка
политех.multiple excitationмногократно възбуждане
политех.multiple flame torchзаваръчна многопламъчна горелка
политех.multiple frameмногоотворна рамка
политех.multiple gatingлеякова система
политех.multiple gating systemмногоканална леякова система
политех.multiple gearingмногостъпална предавка
стр.multiple glass paneстъклопакет
политех.multiple imageмногократно изображение
политех.multiple integralкратен интеграл
политех.multiple ionizationмногократна йонизация
тлф.multiple jackгнездо на многократно поле
политех.multiple jetмногоструйна дюза
политех.multiple jigкондуктор за няколко операции
политех.multiple jointразклонителна муфа
политех.multiple keyключ за управление на няколко вериги
политех.multiple machiningгрупова машинна обработка
политех.multiple millingедновременно фрезоване на няколко еднакви детайла
политех.multiple modulationмногократна модулация
политех.multiple motorелектродвигател за захранване от мрежи с различни честоти
политех.multiple mouldмногогнездова форма
политех.multiple multipole breakerмногократен многополюсен прекъсвач
мед.multiple neuritisполиневрит
политех.multiple objective planningкомплексно планиране
multiple operationмногоцелев
политех.multiple operationедновременно изпълнение на операции
ел.multiple operatorмногопостов
мед.multiple organполиорганен
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
ел.multiple plugмногоконтактен щепсел
ел.multiple power sourceуниверсален източник на захранване
политех.multiple productionедросерийно производство
политех.multiple programmingмултипрограмиране
инф.multiple protocolмултипротоколен
политех.multiple punchмногопоансонна преса
политех.multiple punchingмногоотверстно перфориране
политех.multiple ratchet wrenchгаечен ключ с храпов механизъм и комплект накрайници
политех.multiple reamerмногостъпален райбер
политех.multiple receptionмногократно приемане
политех.multiple receptionприемане с разнесени антени
политех.multiple rectifier circuitмногофазна изправителна схема
политех.multiple reflectionмногократно отражение
политех.multiple regressionмножествена регресия
политех.multiple resonanceмногократен резонанс
политех.multiple scanningмногополюсна развивка
мед.multiple sclerosisмножествена склероза
политех.multiple shearмногосрезен
политех.multiple signalмногомерен сигнал
политех.multiple slipмногократно приплъзване
политех.multiple sound trackмногопистова следа
политех.multiple spline shaftшлицов вал
политех.multiple spline shaftмногошпонков вал
добави значение или превод тук