after deck

  • Обща политехника
  • кърмова палуба
123 допълнителни резултата:
afterслед, зад
afterслед
afterподир, отзад, назад
afterотносно, за
afterпо-късен, следващ
afterпо, според, съгласно, като, по подобие на
afterслед това, после, по-късно, впоследствие
мор.afterзаден
хидр.after bayдолен биеф
политех.after bayбасейн от долната страна на язовирна стена
политех.after bayдолна камера на шлюз
кораб.after bridgeкърмов мостик
кораб.after bulkheadкърмова преграда
политех.after contractionостатъчно линейно сксяване
политех.after contractionдопълнително свиване
мин.after dampгазова смес
политех.after endзаден край
политех.after firingексплозия в шумозаглушител
политех.after hardeningповишаване на твърдостта след закаляване
тлв.after imageостатъчно изображение
търг.after marketследпродажбен
ик.after marketследпазарен
after partyафтърпарти
кораб.after ropeкърмов швартов
търг.after salesследпродажбен
политех.after sectionзадна част, заден отсек
after the eventпостфактум
политех.after-effectвторичен резултат
политех.after-effectпоследействие
политех.after-expansionдопълнително разширение
политех.after-expansionостатъчно разширение
after-partyафтърпарти
политех.after-running inspectionпреглед след работа на стенд
търг.after-salesследпродажбен
козм.after-shaveафтършейв
политех.after-workingпоследействие
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
тлв.black-after-whiteчерно продължение
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.elastic after-effectеластично последействие
физ.elastic after-workingеластично последействие
политех.elastic after-workingелестично последействие
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
рел.the after-feastотдание
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
тлв.white-after-black effectпластичен ефект
политех.with after-effect processпроцес с последействие
добави значение или превод тук