deck floor

  • Обща политехника
  • под на балкон
188 допълнителни резултата:
стр.above the first floorнадпартерен
стр.above the ground floorнадпартерен
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.arched floorобратен свод
политех.arched floorсводово покритие
политех.asphalt-mastic floorпод с асфалтова замазка
политех.assembly floorплощадка за монтиране
политех.assembly floorмонтажен цех
политех.attic floorмансарден етаж
политех.attic floorтаван
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.ballasted floorбаластрово легло върху жп мост
политех.basement floorсутерен
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.boot floorпод на багажник
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
политех.cab floorпод на кабината на водача
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.charging floorплощадка за зареждане
политех.clinker floorклинкерно дюшеме
политех.composite floorсъставна междуетажна плоча
политех.concrete floorбетонно покритие
политех.concrete floorбетонен под
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.counter floorчерен под
леяр.covered floor mouldingформоване в пода или в земята с горна каса
политех.dead floorчерен под
политех.deal floorдъсчен под
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
хидр.downstream floorрисберма
first floorбелетаж
стр.first floorнадпартерен
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
floorпод
floorпоставям под/дюшеме/паркет/плочки
floorстаж
floorозадачавам, смайвам, обърквам
floorдъно (на море)
floorниско ниво (на цени), долен лимит/граница
геол.floorетаж
мин.floorдолнище
политех.floorнастилам
политех.floorмеждуетажна плоча
политех.floorхоризонт
floorпод, дюшеме (на стая и пр.), настилка
floorпартер (в зала, борса, съд и пр.)
стр.floorмеждуетажен
хидр.floor baffleводобоен кей
политех.floor beamгреда на междуетажна плоча
политех.floor beamнапречна греда на мостово покритие
политех.floor blockводобоен бетонен блок
политех.floor boardперваз между под и стена
политех.floor contactконтакт на пода
политех.floor coveringподова настилка
политех.floor depthконструктивна височина на мост
политех.floor grinderпаркетошлифовъчна машина
мин.floor heaveподуване на долнище
политех.floor insulatorпроходен изолатор през под
политех.floor machineмашина, монтирана на пода
политех.floor mouldлеярска форма в пода
мет.floor mouldingпочвено формоване, ръчно плацово формоване
мет.floor mouldingпочвено формоване
леяр.floor mouldingформоване в земята
политех.floor mountingмонтаж на пода
арх.floor planетажно разпределение
политех.floor plateметална подова плоча
политех.floor relayетажно реле
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.floor screenгранулатор
политех.floor slabетажна плоча
политех.floor spaceподова площ
политех.floor spaceнеобходима площ
арх.floor space indexотношение между разгъната етажна площ и площта на терена в комплекс от сгради
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.floor tileплочка за подова настилка
орг.floor tilerплочкаджия
орг.floor tilerфаянсаджия
стр.floor tilerплочкаджийски
стр.floor tilerфаянсаджийски
политех.floor toppingподова настилка
леяр.floor workформоване и отливане на пода
политех.floor workшлосерска обработка на пода
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
политех.floor-operatedуправляван от пода
floor-planетажно разпределение, план на етаж
политех.floor-stand machineмашина, монтирана на пода
политех.floor-switchкрачен контакт
политех.floor-to-floor timeоперативно време
политех.floor-topping concreteбетон за повърхностна настилка на подове
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.grating floorрешетъчен под
ground floorпартер, приземен стаж
политех.gypsum floorбезшевен гипсов под
политех.gypsum floorфина гипсова замазка
политех.hangar deckхангарна палуба
hardwood floorподова настилка от твърда дървесина
политех.hollow floorпод с кухини
политех.inlaid floorпаркетен под
политех.lower deckдолна палуба
политех.luggage-compartment floorпод на багажник
политех.main deckглавна палуба
мин.main floorосновен хоризонт
политех.main floorзаден под
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.mushroom floorбезгредоба подова конструкция
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.operating floorплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
политех.parquet floorпаркетен под
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.reinforced-concrete floorстоманобетонна междуетажна плоча
политех.rough floorчерен под
ам.second floorбелетаж
стр.second floorнадпартерен
стр.segmental-floor arch systemгредово покритие със сводове между гредите
мин.shaft floorзабой на шахта
политех.shop-floor staffцехов обслужващ персонал
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.suspended floorокачена плоча
политех.tile floorнастилка от керамични плочки
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tongue floorшпунтово дюшеме
политех.trough plate floorметална конструкция, носеща пътната настилка при стоманените мостове
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upper floorгорен етаж
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук