bulkhead deck

  • Обща политехника
  • главна палуба
104 допълнителни резултата:
кораб.after bulkheadкърмова преграда
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
кораб.athwartship bulkheadнапречна преграда
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
bulkheadкапак в пода над стълба, водеща към изба
bulkheadотвесна преграда/стена, разделяща части на параход/самолет и пр
bulkheadхерметическа преграда в параход/тунел и пр
арх.bulkheadоберлихт
мин.bulkheadпрековка
хидр.bulkheadшандор
хидр.bulkheadшандора
политех.bulkheadзавършващ корниз
стр.bulkheadподпорна стена
хидр.bulkhead gateплосък пълзящ затвор
политех.bulkhead wallподпорна стена
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.fire bulkheadпротивопожарна преграда
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.floating bulkheadплабащ затвор
политех.floating bulkheadплаваща савачна врата
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.gravity bulkheadмасивна подпорна стена
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.intact bulkheadмонолитна преграда
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
политех.partial bulkheadчастична преграда
мор.poop deckют
ав.pressure bulkheadхерметична преграда
мин.pressure bulkheadводонепроницаема прековка
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
кораб.stokehold bulkheadпреграда в котелно отделение
кораб.stuffing-box bulkheadкърмова напречна преграда
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.watertight bulkheadводонепроницаема преграда
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук