decker

  • Корабостроене и корабоплаване
  • палубен кораб
  • Минно дело
  • неподвижен въздух
  • Обща политехника
  • сгъстител
  • сгъстявам
5 допълнителни резултата:
double-deckerавтобус/трамвай на два стажа
мин.double-deckerдвуетажна подемна клатка
политех.double-deckerдвуетажна подемна клетка
политех.double-deckerдвуетажен автобус
double-decker busдвуетажен автобус
добави значение или превод тук