adjustable capacitor

  • Обща политехника
  • регулируем кондензатор
153 допълнителни резултата:
adjustableприспособим, пригодим, регулируем, подвижен
тех.adjustableрегулируем
тех.adjustableнастройваем
мин.adjustableподатлив
политех.adjustableрегулиращ се, нагласяем, подвижен
политех.adjustable area nozzleдюза с променливо сечение
политех.adjustable bearingрегулируем лагер
политех.adjustable bladeрегулируема лопатка
политех.adjustable bracketрегулируема конзола
политех.adjustable bracketлира
политех.adjustable camрегулируема гърбица
политех.adjustable clearanceрегулируема хлабина
политех.adjustable clutchрегулируем съединител
политех.adjustable crankколянообразна ръчка с променливо рамо
политех.adjustable crankколяно с променливо рамо
политех.adjustable dialвъртяща се кръгова скала
политех.adjustable dogрегулируем ограничител
политех.adjustable dogкомандна гърбица
политех.adjustable eccentricрегулируем ексцентрик
политех.adjustable for heightрегулируем по височина
политех.adjustable frameподвижна рама
мед.adjustable gastric bandлап-банд
политех.adjustable guideрегулируема направляваща
политех.adjustable guide vaneподвижна направляваща лопатка
политех.adjustable inductorрегулируем индуктор
политех.adjustable jackкрик
политех.adjustable jetрегулируема дюза
политех.adjustable jibподвижен конзолен кран
политех.adjustable leverръчка с променлива дължина
политех.adjustable lipустна за регулиране на дебелината
политех.adjustable loading dockрегулируема товарна платформа
политех.adjustable multiple-spindle drilling machineмноговретенна пробивна машина със сменяеми вретена
политех.adjustable nozzleрегулируема дюза
политех.adjustable orificeрегулируема дюза
политех.adjustable orificeрегулируема бленда
политех.adjustable portрегулируем отвор
политех.adjustable pulleyрегулируема шайба за клинов ремък
политех.adjustable reamerрегулируем райбер
политех.adjustable resistanceрегулируемо съпротивление
политех.adjustable resistorрегулируем резистор
политех.adjustable seatрегулируема седалка
политех.adjustable shoreподвижен крепеж
политех.adjustable shutterрегулирам жалузи
политех.adjustable spannerрегулируем гаечен ключ
политех.adjustable speedрегулируема скорост
политех.adjustable stopрегулируем ограничител
политех.adjustable tapрегулируем метчик
политех.adjustable throatрегулируемо гърло
политех.adjustable transformerрегулируем трансформатор
политех.adjustable wrenchфренски ключ
политех.adjustable wrenchрегулиреум гаечен ключ
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustable-speed motorелектродвигател с регулируема скорост на въртене
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.continuously adjustableнепрекъснато настройван
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
тех.non-adjustableненастройваем
тех.non-adjustableнерегулируем
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.self-adjustable bearingсамонагаждащ се лагер
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.two-piece adjustable dieрегулируема призматична плашка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук