buffer capacitor

  • Обща политехника
  • буферен кондензатор
141 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air bufferвъздушен амортисьор
политех.air bufferвъздушна възглавница
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
bufferгасител
жп.bufferбуфер, отбивач
тех.bufferамортизатор, демпфер
ел.bufferщуцер
изч.bufferбуферна схема
хим.bufferбуфер
хим.bufferбуферен разтвор
хард.bufferбуферирам
политех.buffer amplifierбуферен усилвател
политех.buffer attenuatorбуферен отслабител
политех.buffer batteryбуферна батерия
политех.buffer beamбуферна греда
политех.buffer blockбуферна греда
политех.buffer boltбуферен прът
ел.buffer bushingщуцер
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.buffer gearбуферно устройство
жп.buffer headдиск на буфер
политех.buffer inventoryрезервен запас
политех.buffer pistonбуферно бутало
изч.buffer poolбуферна област
политех.buffer registerбуферен регистър
политех.buffer resistanceгасящо съпротивление
политех.buffer saltсол с буферно действие
политех.buffer solutionбуферен разтвор
политех.buffer springбуферна пружина
политех.buffer stelliteбуферна щанга
ик.buffer stockгаранционен складов запас
политех.buffer storageбуферна памет
политех.buffer strokeход на буфер
политех.buffer tubeбуферна електронна лампа
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.convex bufferбуфер с изпърнал диск
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
жп.fixed bufferограничителен буфер
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
изч.hidden bufferсвръхбързодействаща буферна памет
hydraulic bufferхидравличен буфер
hydraulic bufferводна възглавница
изч.input bufferвходен буфер
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.oil bufferмаслен амортисьор
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
изч.output bufferизходен буфер
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.peripheral device bufferбуфер на периферно устройство
политех.plate bufferдисков буфер
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.pneumatic bufferпневматичен амортисьор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.rubber bufferгумен буфер
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
политех.telephone capacitorтелефонен кондензатор
политех.top-capacitor antennaантена с капацитивен товар
политех.transmitting capacitorкондензатор за радиопредател
политех.trimmer capacitorдонастройващ кондензатор
политех.trimmer capacitorтример
рад.tuning capacitorкондензатор за настройка
политех.vacuum capacitorвакуумен кондензатор
рад.vane capacitorпроменлив кондензатор с криловидни пластини
политех.variable capacitorрегулируем кондензатор
политех.vernier capacitorнониусен кондензатор
политех.vibrating capacitorвибриращ кондензатор
политех.video bufferбуферно видеоустройство
политех.voltage-dividing capacitorкапацитивен делител на напрежение
политех.zero-adjusting capacitorкондензатор за корекция на нулата
добави значение или превод тук