coupling capacitor

  • Обща политехника
  • свързващ кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.adapter couplingпреходна муфа
политех.adapter couplingвтулка
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna couplingантенна връзка
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.articulated couplingшарнирен съединител
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.back couplingобратна връзка
елн.back-coupling connectionсхема за обратна връзка
елн.back-coupling connexionсхема за обратна връзка
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ball couplingсферичен шарнир
политех.band couplingлентов съединител
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
политех.box couplingвтулков съединител
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
политех.capacitive couplingкапацитивна връзка
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
политех.centrifugal couplingсъединяване чрез центробежен съединител
политех.centrifugal couplingцентробежен съединител
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.chain couplingверижно свързване
политех.chain couplingсъединително звено
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.clamp couplingчерупков съединител
политех.claw couplingпалцов съединител
рад.close couplingсилна връзка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.clutch couplingсъединител
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
рад.coefficient of couplingкоефициент на връзка
рад.coefficient of direct magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of indirect magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
рад.coefficient of mixed magnetic couplingкоефициент на смесена магнитна връзка
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
couplingсъешаване, чифтосване
couplingсвързване
елн.couplingпренос на енергия от една верига към друга
тех.couplingстиковане
тех.couplingсъединител, муфа, съединително звено
тех.couplingкуплиране
геод.couplingезично свързване
ел.couplingкуплунгов
рад.couplingвръзка
политех.couplingчифтосване, свързване, съединяване, зацепване
политех.couplingтриещ, муфа, съединително тяло
политех.couplingсдвояване
хим.couplingкупелуване
политех.coupling apertureотвор за връзка
политех.coupling arrangementсъединителен механизъм
рад.coupling automaticallyрегулиране на връзка
политех.coupling bandлентов съединител
политех.coupling bandремъчна предавка
политех.coupling barсъединителен прът
политех.coupling boltсъединителен болт
политех.coupling boltвинтова стяга
политех.coupling cableсъединителен кабел
политех.coupling chainсъединителна верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.coupling cockсъединителен кран
политех.coupling coefficientкоефициент на свързване
политех.coupling dimensionмонтажен размер
политех.coupling effectефект на взаимодействие
политех.coupling elementсвързващ елемент
рад.coupling factorкоефициент на връзка
политех.coupling factorкоефициент на сцепление
политех.coupling flangeсъединителен фланец
политех.coupling forkвилка за съединител
жп.coupling gearсцепка
тех.coupling halfполумуфа
политех.coupling headсъединителна глава
политех.coupling hookкука за скачване
политех.coupling leverлост за включване или изключване на съединител
политех.coupling linkсъединително звено
ел.coupling loopсвързваща навивка
политех.coupling lugсъединителна стяга
политех.coupling mechanismсвързващ механизъм
политех.coupling pieceсъединителна част
политех.coupling pinсъединителен щифт
политех.coupling resistanceсъпротивление за връзка
политех.coupling resistorсвързващ резистор
политех.coupling rodсъединителен прът
политех.coupling schemeсхема на свързване
политех.coupling screwпритягащ винт
политех.coupling sleeveсъединителна втулка
политех.coupling transformerсвързващ трансформатор
политех.coupling tubeсъединителна тръба
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cut-out couplingотделящ съединител
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
рад.direct couplingдиректна връзка
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.disconnecting couplingотделящ съединител
политех.disengaging couplingотделящ съединител
политех.disk couplingдисков съединител
политех.dog couplingпалцов съединител
политех.double universal couplingдвойно карданнно съединение
политех.drawbar couplingтеглително устройство
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dummy couplingтръбна тапа
политех.elastic couplingеластично свързбане
политех.elastic couplingеластичен съединител
политех.electric couplingелектрическа връзка
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electromagnetic couplingелектромагнитен съединител
политех.electron couplingелектронна връзка
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.exchange couplingобменно взаимодействие
политех.expansion couplingкомпенсационен съединител
политех.expansion couplingсъединител с вътрешна триеща повърхнина
политех.extension couplingразширяващ се съединител
политех.extension couplingсъединител, които компенсираразлики в разстоянията между челата на валовете
политех.fast couplingнеподвижен съединител
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.fixed couplingнеподвижен съединител
политех.flange couplingфланцов съединител
политех.flange couplingфланцово свързване
политех.flexible couplingшарнирно свързване
политех.flexible couplingгъвкав съединител
политех.floating couplingплаващ съединител
политех.fluid couplingхидравличен съединител
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.friction couplingзацепване чрез триене
политех.friction couplingтриещ съединител
политех.galvanic couplingгалванична връзка
политех.gear-type couplingзъбен съединител
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
тех.half couplingполумуфа
тех.half-couplingполумуфа
политех.hose couplingсъединител за маркучи
политех.hose-coupling threadрезба за шлангови муфи
hydraulic couplingхидравличен съединител
политех.inductive couplingиндуктивна връзка
политех.inverse back couplingотрицателна обратна връзка
политех.jaw couplingпалцов съединител
политех.joint couplingшарнир на хук
политех.lamination couplingдисков съединител
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
рад.loose couplingслаба връзка
политех.loose couplingсвободно съединение
политех.magnetic couplingмагнитен съединител
политех.magnetic couplingелектромагнитен съединител
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.movable couplingподвижен съединител
политех.movable couplingподвижно свързване
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.ohmic couplingомична връзка
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
физ.orbit couplingспин-орбитална връзка
физ.orbital couplingспин-орбитална връзка
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.pawl couplingострозъбен съединител
политех.pin couplingиглен съединител
политех.pipe couplingтръбна муфа
политех.pipe couplingщуцер, тръбно съединение с муфа
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
добави значение или превод тук