adjustable multiple-spindle drilling machine

  • Обща политехника
  • многовретенна пробивна машина със сменяеми вретена
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cutting machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.abrasive-belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.absorption machineабсорбционна хладилна машина
политех.accounting machineфактурна машина
полигр.addressing machineмашина за отпечатване на адреси
adjustableприспособим, пригодим, регулируем, подвижен
тех.adjustableрегулируем
тех.adjustableнастройваем
мин.adjustableподатлив
политех.adjustableрегулиращ се, нагласяем, подвижен
политех.adjustable area nozzleдюза с променливо сечение
политех.adjustable bearingрегулируем лагер
политех.adjustable bladeрегулируема лопатка
политех.adjustable bracketрегулируема конзола
политех.adjustable bracketлира
политех.adjustable camрегулируема гърбица
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.adjustable clearanceрегулируема хлабина
политех.adjustable clutchрегулируем съединител
политех.adjustable crankколяно с променливо рамо
политех.adjustable crankколянообразна ръчка с променливо рамо
политех.adjustable dialвъртяща се кръгова скала
политех.adjustable dogкомандна гърбица
политех.adjustable dogрегулируем ограничител
политех.adjustable eccentricрегулируем ексцентрик
политех.adjustable for heightрегулируем по височина
политех.adjustable frameподвижна рама
мед.adjustable gastric bandлап-банд
политех.adjustable guideрегулируема направляваща
политех.adjustable guide vaneподвижна направляваща лопатка
политех.adjustable inductorрегулируем индуктор
политех.adjustable jackкрик
политех.adjustable jetрегулируема дюза
политех.adjustable jibподвижен конзолен кран
политех.adjustable leverръчка с променлива дължина
политех.adjustable lipустна за регулиране на дебелината
политех.adjustable loading dockрегулируема товарна платформа
политех.adjustable nozzleрегулируема дюза
политех.adjustable orificeрегулируема дюза
политех.adjustable orificeрегулируема бленда
политех.adjustable portрегулируем отвор
политех.adjustable pulleyрегулируема шайба за клинов ремък
политех.adjustable reamerрегулируем райбер
политех.adjustable resistanceрегулируемо съпротивление
политех.adjustable resistorрегулируем резистор
политех.adjustable seatрегулируема седалка
политех.adjustable shoreподвижен крепеж
политех.adjustable shutterрегулирам жалузи
политех.adjustable spannerрегулируем гаечен ключ
политех.adjustable speedрегулируема скорост
политех.adjustable stopрегулируем ограничител
политех.adjustable tapрегулируем метчик
политех.adjustable throatрегулируемо гърло
политех.adjustable transformerрегулируем трансформатор
политех.adjustable wrenchфренски ключ
политех.adjustable wrenchрегулиреум гаечен ключ
политех.adjustable-blade propeller turbineтурбина на каплан
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustable-speed motorелектродвигател с регулируема скорост на въртене
обог.agitair machineфлотационна машина с аерираща бъркалка
обог.agitation-froth machineпенна флотационна ма-
политех.air drillingпневматично пробиване
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
обог.air-lift machineаеролифтна машина
политех.air-tight machineхерметично затворена машина
политех.all-hydraulic machineнапълно хидравлична машина
политех.alternating-impact machineмашина за изпитване при знакопроменливо ударно натоварване
among multiple languagesмногоезиков
политех.analogue machineаналогова машина
политех.angle-bending machineмашина за огъване
мин.arcwall machineподкопна машина за дъгов подкоп
стр.asphalt laying machineасфалтополагач
стр.asphalt spreading machineасфалтополагач
текст.assembling machineмашина за дублиране
политех.assembly machineмашина за монтаж
с. с.assorting machineтриор
фин.ATM machineбанкомат
мин.auger machineшнекова пробивна машина
политех.augerbrick machineлентова преса за тухли
банк.automated banking machineбанкомат
банк.automated teller machineбанкомат
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.axle spindleшийка на ос
текст.backwashing machineлисьоза
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bagging machineмашина за опаковане в чували
политех.balancing machineмашина за балансиране
текст.baling machineмашина за навиване на кълбета
с. с.baling machineбалировачка
текст.ball winding machineмашина за навиване на кълбета
политех.ball-forming machineмашина за щамповане на сачми
тех.ballasting machineбаластер
тех.ballasting machineбаластьор
фин.banknote counting machineбанкнотоброячен
кауч.banner machineбенер
политех.bar machineпрътов автомат
политех.bar-bending machineмашина за огъване на прътов материал
политех.bar-cutting machineмашина за отрязване на прътов материал
мин.bar-longwall machineверижна подкопна дългозабойна машина
политех.barbed-wire machineавтомат за изработване на бодлива тел
дърв.barking machineмашина за обелване на кора
шив.bartack machineпонт машина
шив.bartack machineпонт машина
политех.beading machineзикмашина
текст.beaming machineмашина за навиване на кросна
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.belt grinding machineлентова шлифовъчна машина
политех.belt polishing machineлентова машина за полиране
политех.bench drillingпробиване на тезгях
политех.bench drilling machineнастолна пробивна машина
политех.bench machineнастолна машина
политех.bending machineмашина за огъване
полигр.bevelling machineфасетна машина
политех.bevelling machineмашина за скосяване на краищата на ламарина
полигр.binding machineмашина за броширане/подвързване
ел.bipolar machineдвуполюсна машина
полигр.blade folding machineножова сгъвачка
стр.blade machineгрейдер
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мин.blasting machineвзривна машина
политех.bleaching machineмашина за избелване
политех.blending machineсмесителна машина
шив.blindstitch machineпикир
политех.blower machineвдухващ вентилатор
политех.blowing machineвдухващ вентилатор
политех.blueprinting machineвдухващ вентилатор
политех.board-pressing machineкартонена преса
текст.bobbinet machineбобинетна машина
политех.bobbing machineзъбофрезова машина
политех.body-forming machineмашина за направа на ламаринени съдове чрез огъване
политех.bolt-screwing machineболтонарезна машина
политех.bolt-threading machineболтонарезна машина
мин.bolting machineмашина за поставяне на анкерен крепеж
обог.bolting machineмеханично сито
полигр.bookbinding machineмашина за подвързване
политех.bored spindleкухо вретено
политех.boring machineхоризонталноразстъргваща машина
обр. мет.boring machineборверк
политех.boring spindleразстъргващо вретено
политех.boring spindleборщанга
политех.bottle-capping machineмашина за запушване на бутилки
политех.bottle-cleaning machineмашина за миене на бутилки
политех.bottle-filling machineпълначна машина
политех.bottle-rinsing machineмашина за изплакване на бутилки
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.bracket drilling machineконзолна пробивна машина
политех.braiding machineмашина за оплитане
политех.brake spindleспирачен вал
текст.breaking machineочуквачка
политех.breaking machineмъначка
политех.breaking machineмашина за изпитване на разрушаване
политех.brick-moulding machineтухларска преса
политех.broaching machineпротяжна машина
текст.broche weaving machineброширен тъкачен стан
ел.brush spindleчетков палец
текст.brushing machineмашина за четкане
политех.bucket trenching machineтраншеен багер
текст.buffing machineмашина за шлифоване с пемза
политех.buffing machineмашина за полиране
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.bulb-blowing machineмашина за издуване на колби
политех.bulb-cutting machineмашина за обрязване на колби
политех.bulb-washing machineколбомиячна машина
политех.burnishing machineмашина за полиране чрез валцоване на повърхностния слой
политех.burring machineмашина за сваляне на мустаци
политех.butt-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване без стопяване на краищата
хран.butter moulding machineмаслоразфасовъчен автомат
хран.butter wrapping machineмаслоопаковъчен автомат
текст.button sewing machineмашина за зашиване на копчета
шив.button sewing machineкопчарка
шив.button-hole machineиличарка
текст.buttonhole machineмашина за обшиване на илици
политех.cable drillingвъжено пробиване
мин.caging machineпробутвач на вагони
политех.calculating machineкалкулатор
политех.cam spindleгърбичен вал
политех.cam-grinding machineкопирно-шлифовъчна машина
политех.cam-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.cam-milling machineкопирна фрезмашина за изработване на гърбици
политех.cambering machineмашина за профилно огъване
политех.camshaft-grinding machineмашина за шлифоване на разпределителни валове
политех.can-closing machineмашина за затваряне на консервни кутии
политех.can-filling machineмашина за пълнене на консервни кутии
политех.can-filling-and-weighing machineмашина за пълнене и претегляне на консервни кутии
политех.can-making machineмашина за изработване на консервни кутии
политех.can-opening machineмашина за отваряне на консервни кутии
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.can-soldering machineмашина за спояване на консервни кутии
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
добави значение или превод тук