gas-driven hammer

  • Обща политехника
  • газов чук
200 допълнителни резултата:
астр.accretion by gasгазова акреция
физ.actual gasреален газ
политех.air gasвъздух, наситен с бензинови пари
политех.air gasгоривна смес, въздушен газ
мин.air hammerкъртачен чук
политех.air hammerпневматичен чук
политех.air-drivenпневматично задвижван
политех.air-drivenпневматичен
политех.air-driven turbineпневматична турбина
air-gasгазовъздушен
air-gasгазововъздушен
мед.arterial blood gasартериални кръвни газове
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ
мед.arterial blood gasкръвно-газов анализ, артериални кръвни газове
политех.artificial gasизкуствен газ
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.axle-driven generatorосов генератор
политех.ball hammerчук с кръгъл ударник
политех.ballast hammerподбивка
политех.ballast hammerкирка за набиване на баласт
политех.battery-drivenзадвижван от акумулаторна батерия
авто.battery-driven vehicleелектромобил
политех.battery-driven vehicleакумулаторен автомобил
политех.battery-driven vehicleелектромобил, електрокар
политех.belt drivenзадвижван от ремъчна предавка
политех.bench hammerшлосерски чук
политех.blanket of gasслой от газ
политех.blanket of gasизолиращ слой от газ
политех.blanketing with gasпокриване със слой от газ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.block hammerчук с падаша бабка
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.blow-gasотходен газ
политех.board drop hammerфрикционен чук със свободнопадаща плоча
политех.boiler scaling hammerчук за откъртване на котлен камък
мин.bore hammerпробивен чук
физ.Bose gasгаз на Бозе
политех.bottled gasбутилиран газ
политех.braking hammerчук за разтрошаване
политех.braking hammerковашки пробивен чук
политех.bumping hammerчук за фалцоване
политех.burnt gasотработен газ
политех.bush hammerбучарда
стр.bush-hammerбучарда
политех.bust hammerчук за нитоване
политех.cam hammerексцентриков чук
политех.carburetted gasгоривна смес
двиг.carburetted gasкарбураторен газ
политех.carburizing by gasгазова цементация
хим.carrier gasгаз-носител
политех.caulking hammerчук за чеканене
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.chain-drivenзадвижван от верига
политех.chain-drivenзадвижван от верижна предавка
политех.chimney gasдимен газ
политех.chipping hammerръчен чук за работа със секач
политех.chipping hammerпневматичен секач, чукче за изчукване на шлаката, каменоделски чук
астр.circumstellar gasгаз, който окръжава звезда
политех.city gasсветилен газ
политех.claw-hammerчук за вадене на пирони
политех.claw-hammerчук с раздвоен край за вадене на гвоздеи
политех.clean gasпречистен газ
политех.club hammerкаменоделски чук
политех.coal gasкаменовъглен газ
политех.coal gasсветилен газ
мин.coal hammerкъртачен чук
политех.cogging hammerчук със свободнопадаща бабка
политех.coke-oven gasкоксов газ
политех.combination gasприроден газ
политех.combination gasсмесен газ
астр.cometary gasкометен газ
политех.complex gasсмесен газ
политех.compressed-air hammerпневматичен чук
политех.condensed gasвтечнен газ
политех.cone-drivenзадвижван от конусна шайба
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.crank hammerколянов чук
политех.crank-drivenколянов вал
политех.crank-operated hammerколянов чук
политех.creasing hammerчук за кантоване
политех.cross-pane hammerчук с напречен кръстообразен ударник
политех.cross-peen hammerчук с напречен кръстообразен ударник
леяр.cupola gasгаз от вагрянка
политех.dental gasрайски газ
политех.deslagging hammerчукче за изчукване на шлаката
политех.detonating gasгърмящ газ
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
политех.die hammerщамповъчен чук
политех.digital gas-field tubeцифрова газоразрядна лампа
политех.direct-driven airscrewбезредукторно въздушно витло
политех.domestic gasгаз за битови нужди
политех.drift hammerпробой
мин.drifter hammerколонков пробивен чук
политех.drill hammerпробивна глава с ударно действие
drivendrive
политех.drivenзадвижван
политех.driven antennaантена с непосредствено захранване
политех.driven drumводим барабан
политех.driven endзадвижван край
политех.driven gearводимо зъбно колело
политех.driven groundтръбно заземяване
политех.driven linkзадвижвано звено
политех.driven pulleyзадвижвана шайба
политех.driven radio transmitterрадиопредавател с външно възбуждане
политех.driven shaftзадвижван вал
политех.driven sweepчакаща развивка
политех.driven wheelводимо колело
политех.drop hammerпадащ чук
политех.drop hammerчук със падаща бабка, набивна машина, сонетка
политех.drop-forging hammerпадащ чук
политех.drop-forging hammerчук със падаща бабка, набивна машина, сонетка
политех.dry gasсух газ
тех.dust-gasпрахогазов
политех.ease the gasнамалявам подавания газ
политех.eccentric-driven pumpексцентрикова помпа
политех.electric-driven vehicleакумулаторен автомобил
политех.electric-driven vehicleелектромобил, електрокар
политех.electric-driven welderгенератор за заваряване с електрическо задвижване
тех.electrically drivenелектрозадвижван
тех.electrically drivenс електрозадвижване
тех.electrically drivenс електропривод
политех.electrically drivenелектрически задвижван
трансп.electrically drivenелектротранспортен
политех.electrically driven direction indicatorжирокомпас с електрическо задвижване на ротора
трансп.electrically driven transportелектротранспорт
политех.electrically-driven torpedoелектрическо торпедо
политех.electron gasелектронен газ
хим.emission of gasгазоотделяне
политех.engine-driven engineзадвижван от двигател
политех.engine-driven engineмеханичен
политех.engine-driven generatorзаряден генератор със задвижване от двигателя
политех.engine-driven industrial truckмотокар
политех.envelope gasзащитен газ
политех.exhaust gasгазообразен продукт на горенето
политех.fat gasгазообразен продукт на горенето
ядр.fermi gasфермигаз
политех.fire gasгоривен газ
политех.fire gasдимен газ
ядр.fissionable gasделящ се газ
политех.flat hammerчук за заглаждане
политех.flattening hammerчук за заглаждане
политех.flogging hammerтежък чук
политех.flow of gasгазов поток
политех.flue gasпещен газ
политех.flue gasдимен газ
тех.flue-gas ductгазоход
тех.fluid-driven driveхидрозадвижване
политех.foot-drivenс крачно задвижване
политех.forge hammerковашки чук
политех.friction hammerфрикционен чук
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuller hammerчук с кръгъл ударник
политех.furnace gasпещен газ
gasизпускам/отделям газ
gasгаз, светилен газ
gasобгазявам
gasнасищам/пълня с газ
текст.gasпърля
тех.gasзагазявам
тех.gasгазо-окислителен
политех.gasбензин
политех.gasгазирам
политех.gasотделям газ
политех.gasзареждам с гориво, поразявам с отровни вещества
gasмин. гризу
газ.gasгазгенераторен
тех.gas abstractionгазоотвеждащ
тех.gas alarmгазсигнализатор
тех.gas alarmгазсигнализаторен
тех.gas analyserгазанализатор
тех.gas analyserгазоанализатор
тех.gas analyzerгазанализатор
тех.gas analyzerгазоанализатор
тех.gas and smoke impermeabilityгазодимонепроницаемост
тех.gas blowerгазодувка
хром.gas chromatographicгазхроматографичен
хром.gas chromatographyгазхроматографски
хром.gas chromatographyгазхроматографичен
gas cleaningгазоочистване
тех.gas cleaningгазоочистка
стр.gas concreteгазобетонен
стр.gas concreteгазобетон
тех.gas coolerгазоохладител
политех.gas currentйонен ток
тех.gas detectorгаздетекторен
тех.gas detectorгазсигнализаторен
тех.gas detectorгазсигнализатор
ел.gas dischargeгазоразряден
gas distributionгазоразпределителен
тех.gas distributionгазоразпределение
тех.gas distributorгазоразпределител
тех.gas ductгазоход
физ.gas dynamicsгазодинамика
хим.gas emissionгазоотделяне
тех.gas evacuationгазоотвеждащ
хим.gas evolutionгазоотделяне
gas exchangeгазообмяна
добави значение или превод тук